ΥΠΑΠΕ: Η σωστή σήμανση σε αμνοερίφια και αυγά

Tο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει τους πολίτες – καταναλωτές για τις αγορές που θα πραγματοποιήσουν ενόψει της εορτής του Πάσχα, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:
Α. Σήμανση αμνοεριφίων
Αμνοερίφια ελληνικών ή κοινοτικών εκτροφών που εσφάγησαν στην Ελλάδα
Τα σφάγια αμνοεριφίων που εκτράφηκαν στην Ελλάδα ή σε κοινοτικές χώρες και έχουν σφαγεί στη χώρα μας, πρέπει να φέρουν:
Σφραγίδα καταλληλότητας σχήματος ωοειδούς, χρώματος «λαμπρού κυανού» (χρωστική Ε 133), στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του σφαγείου όπου έγινε η σφαγή τους και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά GR και τα διακριτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και
Σφραγίδα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, ιδίου χρωματισμού, στο εσωτερικό της οποίας αναγράφεται το όνομα της χώρας προέλευσης (π.χ. «ΕΛΛΑΣ», «ΟΥΓΓΑΡΙΑ» κλπ.).

Αμνοερίφια που εσφάγησαν σε άλλη κοινοτική χώρα (εντός ΕΕ)
Τα σφάγια αμνοεριφίων που έχουν σφαγεί σε άλλες κοινοτικές χώρες και διακινούνται προς τη χώρα μας, πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά :
Όλες τις σφραγίδες σε χρώμα επιλογής της κάθε κοινοτικής χώρας, δηλαδή την ωοειδή σφραγίδα καταλληλότητας και σφραγίδα ορθογωνίου παραλληλογράμμου στο εσωτερικό της οποίας επίσης αναγράφεται το όνομα της κοινοτικής χώρας.
Αμνοερίφια που εσφάγησαν σε τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ)
Τα σφάγια αμνοεριφίων που έχουν σφαγεί σε τρίτες χώρες και εισάγονται στη χώρα μας, πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά :
Όλες τις σφραγίδες σε χρώμα καστανό, δηλαδή την ωοειδή σφραγίδα καταλληλότητας και σφραγίδα ορθογωνίου παραλληλογράμμου στο εσωτερικό της οποίας επίσης αναγράφεται το όνομα της τρίτης χώρας.
Κάθε σφάγιο θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει σφραγίδες και στα δύο ημιμόριά του.
Οι σημάνσεις καταλληλότητας και προέλευσης πρέπει να είναι ευανάγνωστες και να μην έχουν την όψη χρωματισμένου «λεκέ» στην επιφάνεια των σφάγιων.
Β. Σήμανση αυγών
Αναφορικά με τη σήμανση των αυγών, αυτά πρέπει να φέρουν :
Σφραγίδα με κωδικό, ο οποίος αποτελείται από τα εξής τμήματα :
α) μονοψήφιο αριθμό, που υποδηλώνει τη μέθοδο εκτροφής
0 «Βιολογική παραγωγή»
1 «Ελευθέρας βοσκής»
2 «Δάπεδο με στρωμνή»
3 «Εμπλουτισμένοι κλωβοί»
β) τον κωδικό της χώρας παραγωγής (π.χ. EL = Ελλάδα)
γ) τον κωδικό αριθμό εκτροφής

πηγή:www.meatplace.gr

Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων στα Τρόφιμα. Ασφαλές το 97% των τροφίμων που καταναλώνονται σε όλη την ΕΕ.

Τα επίπεδα των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο 97% των τροφίμων που καταναλώνονται σε όλη την ΕΕ είναι ασφαλή.
Πάνω από το 97% των δειγμάτων τροφίμων που αξιολογήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) παρουσιάζουν επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που εμπίπτουν εντός των νόμιμων ορίων, ενώ σχεδόν στο 55% των δειγμάτων δεν ανιχνεύθηκαν καν ίχνη αυτών των χημικών ουσιών.
Τα ευρήματα αποτελούν μέρος της ετήσιας έκθεσης της EFSA για το 2013 σχετικά με τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για σχεδόν 81.000 δείγματα τροφίμων από τα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία.
Οι 29 χώρες που υπέβαλαν στοιχεία πραγματοποίησαν δύο προγράμματα παρακολούθησης για αυτό το σκοπό: ένα εθνικό πρόγραμμα που είχε σχεδιαστεί από κάθε χώρα, και ένα πρόγραμμα υπό το συντονισμό της ΕΕ σύμφωνα με το οποίο όλες οι αρχές ελέγχου τροφίμων παρακολουθούσαν το ίδιο «καλάθι» προϊόντων διατροφής. Ένα σύνολο 80.967 δειγμάτων μιας ευρείας ποικιλίας επεξεργασμένων και μη επεξεργασμένων προϊόντων διατροφής ελέγχθηκαν για την παρουσία 685 φυτοφαρμάκων. Τα κύρια ευρήματα των δειγμάτων είναι:
 -97,4% αυτών που αναλύθηκαν εμπίπτουν εντός των νόμιμων ορίων
-54,6% αυτών ήταν ελεύθερα από ανιχνεύσιμα υπολείμματα
-1,5% αυτών σαφώς υπερέβησαν τα νόμιμα όρια λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα αβεβαιότητας και ενεργοποιώντας νομικές ή διοικητικές κυρώσεις προς τις υπεύθυνες επιχειρήσεις τροφίμων
-Υπολείμματα από περισσότερα από ένα φυτοφάρμακο (πολλαπλά υπολείμματα) βρέθηκαν στο 27,3% των δειγμάτων

Η πλειοψηφία των δειγμάτων (68,2%) προέρχονταν από τρόφιμα με χώρα προέλευσης την Ευρώπη, με το 27,7% να προέρχονται από τρόφιμα που εισάγονταν από τρίτες χώρες.  Το ποσοστό των δειγμάτων από τρίτες χώρες που υπερέβησαν τα νόμιμα όρια ήταν υψηλότερο (5,7%) από ότι για τα δείγματα από τις χώρες της ΕΕ/ ΕOX(1,4%). Ωστόσο, τα ποσοστά υπέρβασης για τα εισαγόμενα τρόφιμα έχουν μειωθεί κατά σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες (από 7,5%) από το 2012.
Στο πρόγραμμα που συντόνισε η ΕΕ, τα Κράτη Μέλη που συμμετείχαν εξέτασαν 11.582 δείγματα από 12 προϊόντα διατροφής (μήλα, λάχανα, πράσα, μαρούλια, ροδάκινα, σίκαλη ή βρώμη, φράουλες, τομάτες, αγελαδινό γάλα, χοιρινό κρέας και κρασί). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 99,1% των δειγμάτων που αναλύθηκαν περιείχαν επίπεδα υπολειμμάτων εντός των επιτρεπτών ορίων και ότι σχεδόν το 53% των δειγμάτων δεν περιείχαν μετρήσιμο υπόλειμμα.

Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του 2010, όταν τα ίδια προϊόντα – με εξαίρεση το κρασί - είχαν ελεγχθεί, το ποσοστό των δειγμάτων που υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια έχουν μειωθεί για όλα τα προϊόντα διατροφής.

Η EFSA, αξιοποιώντας τα στοιχεία από το εν λόγω συντονισμένο πρόγραμμα της ΕΕ, αξιολόγησε το κατά πόσον η τρέχουσα διατροφική έκθεση σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα). Η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παρουσία των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων ήταν απίθανο να έχει μακροπρόθεσμα επίδραση στην υγεία των καταναλωτών. Όσον αφορά στη βραχυπρόθεσμη έκθεση, ο κίνδυνος των Ευρωπαίων πολιτών να εκτεθούν σε επιβλαβή επίπεδα υπολειμμάτων μέσω της διατροφής, ήταν χαμηλός.

Μια σύνοψη των κύριων πορισμάτων της έκθεσης θα συμπεριληφθούν στην πρώτη έκθεση της EFSA σχετικά με τα «Χημικά στα Τρόφιμα», η οποία θα δημοσιευθεί στις 17 Μαρτίου.  


Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο:
ΠΗΓΗ: www.efet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση δημητριακών προγεύματος

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, διαπίστωσε την παρουσία ξένου σώματος στο προϊόν «Crownfield Δημητριακά προγεύματος με 10% κομματάκια σοκολάτας και 4% φουντούκια», σε συσκευασία 600g, με αριθμό παρτίδας L 14340 012 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από την 06.04.2016, που παράγεται από την εταιρεία Mulder Natural Foods N.V. και διακινείται στην Ελλάδα από τη Lidl Hellas.
Απαιτήθηκε από την επιχείρηση Lidl Hellas η προληπτική ανάκληση / απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας προϊόντος και οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.
Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (φωτογραφίες κάτωθι), να μην το καταναλώσουν για προληπτικούς λόγους.
 1dhmhtriaka
πηγή : www.efet.gr

Tάσεις και πηγές ζωονόσων, ζωονοσογόνων παραγόντων και τροφιμογενών επιδημιών για το έτος 2013

Τα κρούσματα καμπυλοβακτηρίωσης παραμένουν σταθερά ενώ τα κρούσματα λιστερίωσης συνεχίζουν να αυξάνονται, ισχυρίζονται η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και το  Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον Έλεγχο των Λοιμώξεων (ECDC).
Οι λοιμώξεις από Campylobacter που έχουν αναφερθεί  σε ανθρώπους  έχουν σταθεροποιηθεί, μετά από αρκετά  χρόνια αυξητικής τάσης, αλλά παραμένει επίσης η πιο συνηθισμένη τροφιμογενής νόσος  στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι λοιμώξεις των ανθρώπων που οφείλονται στην Listeria και στο βεροτοξινογόνο στέλεχος της  E.coli έχουν αυξηθεί ενώ οι λοιμώξεις από Salmonella  και Yersinia έχουν μειωθεί.
 Τα κυριότερα πορίσματα της έκθεσης  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τάσεις και πηγές ζωονόσων, ζωονοσογόνων παραγόντων και τροφιμογενών επιδημιών για  το έτος 2013 είναι τα εξής:
«Η σταθεροποίηση των λοιμώξεων από Campylobacter και η συνεχώς μειούμενη τάση προσβολής από Salmonella αποτελούν αισιόδοξα νέα, αλλά δεν πρέπει να μειωθεί η επαγρύπνηση καθώς η καταγραφή άλλων λοιμώξεων όπως η λιστερίωση και η προσβολή από το βεροτοξινογόνο στέλεχος της  E. coli παρουσιάζουν αυξητική τάση», ισχυρίζεται η Marta Hugas, διευθύντρια του Τμήματος Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Επιστημονικής Υποστήριξης της EFSA, η οποία τονίζει την σημασία της επιτήρησης των τροφιμογενών επιδημιών στην Ευρώπη.

Σταθεροποίηση της καμπυλοβακτηρίωσης

Η έκθεση αναφοράς του τελευταίου έτους κατάδειξε ότι τα ανθρώπινα κρούσματα καμπυλοβακτηρίωσης έχουν μειωθεί ελαφρώς για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια. Τα κρούσματα  για το έτος  2013 έχουν σταθεροποιηθεί στα επίπεδα του έτους 2012. Εντούτοις η καμπυλοβακτηρίωση με 214.779 κρούσματα, παραμένει η πιο συχνή ζωονόσος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα τρόφιμα, ο αιτιολογικός παράγοντας  ανευρίσκεται  συνήθως στο κρέας πουλερικών.

Η λιστερίωση και η προσβολή από το βεροτοξινογόνο στέλεχος της  E. coli παρουσιάζουν αυξητική τάση

Τα κρούσματα λιστερίωσης αυξήθηκαν κατά 8,6% μεταξύ του έτους 2012 και 2013 και παρουσίαζαν επίσης  αύξηση κατά την προηγούμενη πενταετία. Μολονότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων περιστατικών είναι σχετικά χαμηλός (1.763 κρούσματα), υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι αναφερόμενες λοιμώξεις από Listeria είναι ως επί το πλείστον σοβαρές, με επιθετική μορφή της νόσου και υψηλά ποσοστά θανάτων σε σχέση με άλλα τροφιμογενή νοσήματα.
« Η αύξηση των αναφερθέντων επιθετικών μορφών της νόσου είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς η λοίμωξη προέρχεται κυρίως από έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, ιδιαίτερα μεταξύ του αυξανόμενου πληθυσμού των ηλικιωμένων ανθρώπων και των ασθενών με ανοσοκαταστολή», δηλώνει ο Mike Catchpole, επικεφαλής επιστήμονας του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τον Έλεγχο των Λοιμώξεων (ECDC).
Μολονότι αναφέρεται αύξηση των κρουσμάτων λιστερίωσης στον άνθρωπο, η Listeria monocytogenes, το βακτήριο που προκαλεί τη νόσο στους ανθρώπους και τα ζώα, σπάνια ανιχνεύεται πάνω από τα νομοθετικά όρια, στα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα.
Τα δηλωμένα κρούσματα, που οφείλονται στην προσβολή από το βεροτοξινογόνο στέλεχος της  E. coli, αυξήθηκαν κατά 5,9%ν - πιθανόν ως αποτέλεσμα της αυξημένης ευαισθητοποίησης  στα Κράτη Μέλη μετά την επιδημία του 2011, που σημαίνει καλύτερος εργαστηριακός  έλεγχος και δήλωση των λοιμώξεων. Δεν παρατηρήθηκαν τάσεις στην παρουσία του βεροτοξινογόνου στελέχους της E. coli στα  τρόφιμα και στα ζώα.

Η σαλμονέλλωση και οι λοιμώξεις που οφείλονται στην προσβολή από Yersinia σε πτωτική τάση

Τα κρούσματα σαλμονέλλωσης παρουσιάζουν μείωση για όγδοη συνεχή χρονιά , με 82.694 περιστατικά-  μείωση 7,9%  στον αριθμό των δηλωμένων κρουσμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά με το 2012.
Η έκθεση αναφοράς αποδίδει την εν λόγω μείωση, στην εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου στα πουλερικά και επισημαίνει ότι τα περισσότερα Κράτη Μέλη, πέτυχαν τους στόχους μείωσης του επιπολασμού στα πουλερικά για το έτος 2013. Στο νωπό κρέας πουλερικών, η συμμόρφωση με τα νομοθετικά όρια αυξήθηκε – ένδειξη ότι η επένδυση των Κρατών Μελών σε μέτρα ελέγχου λειτουργεί αποτελεσματικά.
Οι λοιμώξεις από Yersinia, η τρίτη πιο συχνά αναφερόμενη ζωονόσος  στην ΕΕ, με 6.471 κρούσματα, έχει μειωθεί κατά τα προηγούμενα 5 έτη και  το 2013 μειώθηκε κατά 2,8% συγκριτικά με το 2012.
Η έκθεση αναφοράς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και του  Ευρωπαϊκού Κέντρου για τον Έλεγχο των Λοιμώξεων (ECDC) καλύπτει 16 ζωονόσους και τροφιμογενείς επιδημίες. Βασίζεται σε δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από 32 Ευρωπαϊκά Κράτη (28 Κράτη Μέλη και 4 Κράτη που δεν είναι μέλη) και βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη στην παρακολούθηση, στον έλεγχο και στην πρόληψη των ζωονόσων.
Περισσότερες πληροφορίες για την συνοπτική έκθεση αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τάσεις και τις πηγές ζωονόσων, ζωονοσογόνων παραγόντων και τροφιμογενών επιδημιών κατά το έτος 2013, μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3991.htm

πηγή:www.efet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΦΕΤ:ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας των Τροφίμων και σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπίστωσε την ύπαρξη Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων σε διακινούμενο ελαιόλαδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν αυτά που ορίζονται από την σχετική νομοθεσία.
Πρόκειται για το ελαιόλαδο με την εμπορική ονομασία «ΜΕΣΤΟ», Ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα, σε συσκευασία του 1 Lt., με ανάλωση κατά προτίμηση πριν από 07/3/2016 και Lot 18499, το οποίο παρασκευάζεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Nutria Α.Ε., με έδρα Ν. Ψυχικό Αττικής, για λογαριασμό της ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΑΕΒΕ, με έδρα Χαλάνδρι Αττικής.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση – απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την επιχείρηση και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Καλούνται όσοι καταναλωτές έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, απεικόνιση του οποίου παρατίθεται κάτωθι, να μην το καταναλώσουν.
 MESTO
www.efet.gr


Πλύσιμο χεριών


πηγή: USDA

Επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA για τη βασική σύσταση των υποκατάστατων συνολικής δίαιτας για τον έλεγχο του σωματικού βάρους

Η EFSA δημοσίευσε μία επιστημονική γνωμοδότηση για τη βασική σύσταση των υποκατάστατων συνολικής δίαιτας που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Ο σκοπός των υποκατάστατων αυτών είναι η πρόκληση αρνητικού ενεργειακού ισοζυγίου στο διαιτολόγιο των υπέρβαρων ή παχύσαρκων ενηλίκων που επιθυμούν να χάσουν βάρος. Αυτό επιτυγχάνεται υποκαθιστώντας τη συνολική δίαιτα με δίαιτες περιορισμένου ενεργειακού περιεχομένου.
Στη γνωμοδότηση αυτή, η Επιστημονική Ομάδα της EFSA για τα διαιτητικά προϊόντα, τη διατροφή και τις αλλεργείες (NDA Panel) προτείνει:
• ένα ελάχιστο πρωτεϊνικό περιεχόμενο βασισμένο στις τιμές αναφοράς πρόσληψης για τον πληθυσμό κατάλληλα προσαρμοσμένο για τους υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες (75g/ημέρα),
• μία ελάχιστη περιεκτικότητα υδατανθράκων βασισμένη στις απαραίτητες ανάγκες του εγκεφάλου για γλυκόζη (30g/ημέρα),
• μία ελάχιστη περιεκτικότητα σε λινελαϊκό οξύ (11g/ημέρα) και α-λινολενικό οξύ (1.4g/ημέρα),
• μικροθρεπτικά στοιχεία σε ποσότητες που βασίστηκαν σε τιμές αναφοράς που έχουν οριστεί από την Επιστημονική Ομάδα αυτή ή από άλλον επιστημονικό φορέα ή αρχή.
Με βάση την ελάχιστη περιεκτικότητα μακροθρεπτικών στοιχείων, η Επιστημονική Ομάδα προτείνει ένα ελάχιστο ενεργειακό περιεχόμενο για τα υποκατάστατα συνολικής δίαιτας που στοχεύουν στον έλεγχο του σωματικού βάρους στα 2510 KJ/ημέρα (600  Kcal/ημέρα).
Η γνωμοδότηση αυτή έχει εφαρμογή σε υποκατάστατα συνολικής δίαιτας που χρησιμοποιούνται από υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες που όμως είναι, κατά τα άλλα, υγιείς. Τέτοια υποκατάστατα δεν προορίζονται για χρήση από ενήλικες κανονικού σωματικού βάρους, βρέφη, παιδιά, εφήβους, έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες και ηλικιωμένους. Επίσης, ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για υπέρβαρους ή παχύσαρκους που πάσχουν από παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων του διαβήτη, της ουρικής αρθρίτιδας, των παθήσεων του θυρεοειδή, των παθήσεων των νεφρών, των καρδιαγγειακών παθήσεων, της χολολιθίασης, κ.λπ. Το κείμενο της γνωμοδότησης αναφέρεται και σε επιπρόσθετες πιθανές συνθήκες και περιορισμούς στη χρήση τέτοιων προϊόντων.
Η επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3957.htm
Ο ΕΦΕΤ είναι Εστιακό Σημείο της EFSA στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά, ο ΕΦΕΤ υποστηρίζει την επιστημονική συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ Ελληνικών φορέων και της EFSA ή/και φορέων από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη. Περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο του Εστιακού Σημείου υπάρχουν στη διεύθυνση
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/efet/efsa/focal_point

πηγή:www.efet.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ