Ενημέρωση των καταναλωτών για τα Χριστούγεννα

O Ε.Φ.Ε.Τ. συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην αγορά των τροφίμων και κατά τη διάρκεια των εορτών, με κύριο γνώμονα τόσο τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών, όσο και την προστασία των συμφερόντων τους από οποιοδήποτε κίνδυνο ή πρακτική υπονόμευσής τους.
Για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, ειδικότερα κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, υπενθυμίζονται τα παρακάτω :
ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 Γενικά για την προμήθεια Κρέατος :
- Το κρέας πρέπει πάντα να διατίθεται υπό ψύξη 2º – 5º C για το νωπό και σε θερμοκρασία – 18º C ή και χαμηλότερη για το κατεψυγμένο κρέας. Το κρέας δεν πρέπει ποτέ να διατίθεται από ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώρους.
- Ο καταναλωτής πρέπει να αναζητεί τις σφραγίδες υγειονομικών ελέγχων που δείχνουν ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο.
Ειδικότερα για την προμήθεια Κρέατος Πουλερικών (Γαλοπούλες –Κοτόπουλα κλπ) και προϊόντων πτηνοτροφίας :
- Οι γαλοπούλες διατίθενται προς πώληση είτε ως νωπές (συσκευασμένες ή μη) είτε ως καταψυγμένες.
- Οι νωπές γαλοπούλες πρέπει να διατηρούνται υπό ψύξη 2º – 4º C και ποτέ σε ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώρους. Οι κατεψυγμένες πρέπει να διατηρούνται σε κατάψυξη – 18º C ή και χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπούλες πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένες (απεντερωμένες), αποπτιλωμένες και να φέρουν σήμανση καταλληλότητας (είτε με τη μορφή σφραγίδας είτε, συνηθέστερα, σε καρτελάκι μιας χρήσης, κατάλληλα τοποθετημένο επάνω στο κρέας).
- Οι συσκευασμένες νωπές ή κατεψυγμένες γαλοπούλες πρέπει να φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας της χώρας προέλευσης και την ημερομηνία ανάλωσης (τοποθετημένη επάνω ή κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα, κατά τρόπο ευανάγνωστο).
- Τα κατεψυγμένα πουλερικά, τα οποία προέρχονται από ομαδική συσκευασία και πωλούνται ασυσκεύαστα, μπορούν να πωλούνται χωρίς ατομική ένδειξη, με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις της δεύτερης συσκευασίας θα έχουν μεταφερθεί στην προθήκη του καταψύκτη πώλησης.
- Η διάθεση στην αγορά πτηνοτροφικών προϊόντων (πουλερικά, αυγά κλπ) με ενδείξεις περί ειδικού τρόπου παραγωγής τους (π.χ. «ελευθέρας βοσκής», «βιολογικής εκτροφής» κλπ) πρέπει να συνοδεύεται και από το ειδικό, κατά περίπτωση, σήμα που χορηγεί ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. – AGROCERT σε πιστοποιημένες εκτροφές ή εγκαταστάσεις.
 Για την προμήθεια κρέατος Θηραμάτων :
Κατά την αγορά σφαγίων άγριων ή εκτρεφόμενων θηραμάτων θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα τα θηράματα που διατίθενται ολόκληρα να είναι εκσπλαχνισμένα και να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας. Τυποποιημένα εισαγόμενα ή εγχώρια θηράματα πρέπει να φέρουν, επίσης, σήμανση καταλληλότητας και αναγραφή ημερομηνίας ανάλωσης.
Για την προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων :
- Τα συσκευασμένα τυριά θα πρέπει να φέρουν σήμανση αναγνώρισης (οβάλ σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης, η ημερομηνία ανάλωσης θα πρέπει να αναγράφεται επάνω στη συσκευασία.
- Τα τυριά πρέπει να συντηρούνται στο ψυγείο.
- Τα προϊόντα που περιέχουν φυτικά λιπαρά (αντί ζωικού λίπους) είναι ΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και πρέπει να διατίθενται προς πώληση σε διακριτούς χώρους από αυτούς των γαλακτοκομικών.
Για την προμήθεια Προϊόντων Ζαχαροπλαστικής :
- Για την ασφάλεια ορισμένων προϊόντων ζαχαροπλαστικής, όταν αυτό απαιτείται, θα πρέπει τα προϊόντα αυτά να διατηρούνται στο ψυγείο, με τις σωστές θερμοκρασίες συντήρησης.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. επίσης συνιστά στους καταναλωτές : 
  • Να αγοράζουν τρόφιμα από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς.
  • Να αγοράζουν πουλερικά και κρεατικά που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή προθήκες – ψυγεία και όχι αυτά που βρίσκονται εκτός ψυγείου, κρέμονται από τσιγκέλια και είναι εκτεθειμένα σε σκόνη και μικρόβια.
  • Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους χειρισμούς των τροφίμων από το προσωπικό,
  • στις συνθήκες καθαριότητος του προσωπικού, του εξοπλισμού και του χώρου απ' όπου προμηθεύονται τα πουλερικά, τα κρεατικά και άλλα ευαλοίωτα προϊόντα
  • (γαλακτοκομικά, αυγά κλπ).

Η διατροφή των ημερών να στηρίζεται στην ποικιλία και στο μέτρο όπως παραδοσιακά αρμόζει και να συνοδεύεται με φυσική άσκηση, ενώ η κατανάλωση αλκοόλ να γίνεται με μέτρο.
Τέλος ο ΕΦΕΤ υπενθυμίζει την ειδική γραμμή επικοινωνίας, 11717, η οποία είναι στη διάθεση όλων των καταναλωτών, όπου μπορούν να αναφέρουν / καταγγέλλουν οιαδήποτε μη συμμόρφωση – παράβαση της νομοθεσίας υποπέσει στην αντίληψή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε επίσης τον παρακάτω σύνδεσμο του Ε.Φ.Ε.Τ. : http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/library/consumers_info?cat=CONSUMERS
Το επιστημονικό προσωπικό του ΕΦΕΤ εντείνει ακόμη περισσότερο τις εργασίες του ειδικότερα κατά την περίοδο των εορτών για την προστασία της υγείας των καταναλωτών αλλά και των συμφερόντων τους. Οι έλεγχοι του Ε.Φ.Ε.Τ. διεξάγονται συστηματικά και είναι ιδιαιτέρως αυστηροί σε επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ιδιαίτερα την εορταστική αυτή περίοδο.

www.efet.gr

Αξιολόγηση επικινδυνότητας της EFSA για τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού EBOLA μέσω του κρέατος αγρίων ζώων


Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission), έχει προβεί στην αξιολόγηση επικινδυνότητας για τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού EBOLA στην ΕΕ  μέσω παράνομων εισαγωγών κρέατος αγρίων ζώων που προέρχεται από την Δυτική και Κεντρική Αφρική.
Σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι, η πιθανότητα για την εισαγωγή και τη μετάδοση του ιού Έμπολα μέσω του κρέατος αγρίων ζώων που εισάγονται παράνομα στην Ευρώπη από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική είναι χαμηλή, βάσει όσων ισχυρίζονται οι επιστήμονες της EFSA.
Ο ιός του Έμπολα έχει ανιχνευτεί σε κρέας θηραμάτων, το οποίο προέρχεται από  άγρια ζώα που διαβούν στα αφρικανική δάση, όπως  νυχτερίδες φρούτων, γορίλες, χιμπατζήδες.
Η εισαγωγή του κρέατος αγρίων ζώων στην ΕΕ δεν επιτρέπεται. Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις μόλυνσης από τον ιό Έμπολα  από τον χειρισμό, την παρασκευή και κατανάλωση του κρέατος αγρίων ζώων που εισάγεται παράνομα στην  ΕΕ.  
Οι επιστήμονες της EFSA έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος της μετάδοσης από το κρέας αγρίων ζώων είναι χαμηλός για διάφορους λόγους. Το κυνήγι και ο τεμαχισμός του κρέατος θηραμάτων εγκυμονεί  υψηλό κίνδυνο για τη μετάδοση, αλλά τέτοιες πρακτικές δεν είναι γνωστό  αν   ακολουθούνται στην Ευρώπη. Επίσης, η κατανάλωση κρέατος αγρίων ζώων στην ΕΕ θεωρείται ότι είναι χαμηλή. Τέλος, αν και συνηθίζεται η κατανάλωση κρέατος αγρίων ζώων στην Αφρική, ο αριθμός των κρουσμάτων που αναφέρθηκαν είναι σχετικά χαμηλός. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, αν και η πιθανότητα  για την εισαγωγή και τη μετάδοση του ιού Έμπολα μέσω του κρέατος αγρίων ζώων είναι χαμηλή, οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από την εισαγωγή του θα ήταν σοβαρές, δεδομένου του υψηλού ποσοστού θνησιμότητας και την ευκολία μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Στις συστάσεις τους, οι ειδικοί λένε ότι το πιο αποτελεσματικό μέτρο για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού Έμπολα στην Ευρώπη μέσω θηραμάτων είναι η πρόληψη όλων των παράνομων εισαγωγών.
Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν για πόσο καιρό ο ιός επιβιώνει στο κρέας ή τα ζωικά προϊόντα.
Παρά τις αβεβαιότητες αυτές, οι εμπειρογνώμονες της EFSA έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πιθανότητα επιβίωσης και  μεταφοράς του ιού στην Ευρώπη είναι υψηλότερη, από την εισαγωγή νωπού ή κατεψυγμένου κρέατος που  η μεταφορά του πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα και χαμηλότερη σε αποξηραμένα ή καπνιστά κρέατα που εκτίθενται σε υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
Οι ειδικοί ισχυρίζονται επίσης ότι το καλό μαγείρεμα (στους 100 ° C) σκοτώνει τον ιό. Σε μια δεύτερη αναφορά, η EFSA θα εξετάσει τον κίνδυνο σχετικά με τα είδη  ζώων που μπορούν να φιλοξενήσουν τον ιό και τους παράγοντες που καθορίζουν τον κίνδυνο μετάδοσης της νόσου στον άνθρωπο.
Η έκθεση αναφοράς της EFSA «Scientific report of EFSA – an update on the risk assessment of the Ebola virus (EBOV) via the food chain» είναι αναρτημένη στην τοποθεσία:

πηγή: efet.gr

Διοργάνωση ημερίδας με θέμα : "Μικροβιολογικοί κίνδυνοι χωρίς σύνορα : Σύγχρονες τάσεις μετάδοσής τους στα τρόφιμα"

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Φ.Ε.Τ.

Ο ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργανώνει ημερίδα με θέμα :
"Μικροβιολογικοί κίνδυνοι χωρίς σύνορα : Σύγχρονες τάσεις μετάδοσής τους στα τρόφιμα", την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 9:00 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΟΣKΑΡ, Φιλαδελφείας 25 & Σάμου (Σταθμός Λαρίσης).
Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμμετοχής τόσο του ΕΦΕΤ όσο και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που εκπονήθηκε από το 7ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, με τίτλο : Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise (PROMISE).
Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση της ασφαλούς διακίνησης και προμήθειας τροφίμων στα κράτη μέλη με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας της υγείας του Ευρωπαίου καταναλωτή από τη μετάδοση μικροβιολογικών κινδύνων στα τρόφιμα. Η δραστηριοποίηση του ΕΦΕΤ στο έργο αυτό αφορά τη διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την χάραξη πολιτικής και τη δημιουργία κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων μέσω μιας διευρυμένης στρατηγικής στον τομέα της προστασίας της δημόσιας υγείας απόμικροβιολογικούς κινδύνους.
Επιπλέον, ο ΕΦΕΤ, ως αρμόδια αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων, αναλαμβάνει το ρόλο της μεταφοράς εμπειρίας και τεχνογνωσίας, καθώς και τη διάχυση πληροφοριών σε θέματα αξιολόγησης της μικροβιολογικής επικινδυνότητας των τροφίμων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό επίπεδο (αρχές, βιομηχανία, πανεπιστημιακή κοινότητα, επιστημονικούς φορείς, καταναλωτές, κλπ).
Η θεματολογία της ημερίδας περιλαμβάνει τις επιστημονικές προοπτικές και εξελίξεις για τον προσδιορισμό άγνωστων ή υποτιμημένων οδών μετάδοσης μικροβιολογικών παθογόνων παραγόντων στα τρόφιμα, την αποσαφήνιση των επιπτώσεων ορισμένων χαρακτηριστικών αυτών των παραγόντων και την ενιαία προσέγγιση στην ερμηνεία και αξιοποίηση δεδομένων που αφορούν περιστατικά μικροβιολογικής ασφάλειας των τροφίμων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΕΦΕΤ www.efet.gr.

Ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από την κατανάλωση άγριων μανιταριών

Ο ΕΦΕΤ ενημερώνει για τους κινδύνους που μπορεί να έχει στην υγεία η κατανάλωση άγριων μανιταριών που έχουν συλλεχθεί στη φύση από ερασιτέχνες.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Κέντρου Δηλητηριάσεων έχουν καταγραφεί 60 περιπτώσεις σοβαρών δηλητηριάσεων σε όλη τη χώρα από την κατανάλωση άγριων μανιταριών. 

Καθότι στη χώρα μας κάθε χρόνο καταγράφονται 80-140 περιστατικά δηλητηριάσεων από άγρια μανιτάρια, ο ΕΦΕΤ εφιστά την προσοχή του καταναλωτικού κοινού στα εξής:

• Η κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών, ωμών ή μαγειρεμένων οδηγεί σε δηλητηρίαση με συμπτώματα όπως ναυτία, εμετό και διάρροια που σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύεται από διαταραχές της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας. 

• Οι τοξικές ουσίες που υπάρχουν στα δηλητηριώδη μανιτάρια δεν καταστρέφονται με το μαγείρεμα.

• Είναι εξαιρετικά δύσκολο οι ερασιτέχνες συλλέκτες μανιταριών να διακρίνουν τα ασφαλή-βρώσιμα από τα δηλητηριώδη άγρια μανιτάρια που φυτρώνουν στη φύση.

• Για τη διάκριση μεταξύ ασφαλών βρώσιμων και δηλητηριωδών άγριων μανιταριών δεν επαρκούν οι εικόνες από το Internet ή τα βιβλία.

Καλούνται οι καταναλωτές να αποφεύγουν την συλλογή και κατανάλωση των μανιταριών αυτών.

Ο ΕΦΕΤ επισημαίνει, ότι τα παραπάνω δεν αφορούν στην κατανάλωση των τυποποιημένων μανιταριών που διατίθενται στα σημεία λιανικής πώλησης.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης από την κατανάλωση άγριων μανιταριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων στο 210-7793777.

πηγή:www.efet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΦΕΤ: Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση ζυμαρικών

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) και σε συνέχεια επικοινωνίας με την εταιρεία "BioArt – Βλάχος Σπ. & Μεντζαφός Αθ. Ο.Ε.", ενημερώθηκε για τη διακίνηση ζυμαρικών, στα οποία ανιχνεύθηκαν υψηλά επίπεδα Ωχρατοξίνης Α.
Πρόκειται για το προϊόν "Dinkel – Spaghetti Vollkorn", 500g, που παράγεται για λογαριασμό της Γερμανικής επιχείρησης "RAPUNZEL NATURKOST GmbH", από την Ιταλική επιχείρηση "Gino Girolomoni Cooperativa Agricola A.R.L." και αφορά στην παρτίδα με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 17.07.2016, η οποία διακινήθηκε στην Ελλάδα από την εταιρεία "BioArt – Βλάχος Σπ. & Μεντζαφός Αθ. Ο.Ε." (Λεωφ. Ηρακλείου 408, 141 22, Νέο Ηράκλειο, Αττική).
Η επιχείρηση έχει ήδη ξεκινήσει την ανάκληση / απόσυρση του ανωτέρω προϊόντος, ενώ από πλευράς Ε.Φ.Ε.Τ. βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν στην κατοχή τους το ανωτέρω προϊόν (κάτωθι φωτογραφία), να μην το καταναλώσουν.

ΠΗΓΗ www.efet.gr

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ