Tάσεις και πηγές ζωονόσων, ζωονοσογόνων παραγόντων και τροφιμογενών επιδημιών για το έτος 2013

Τα κρούσματα καμπυλοβακτηρίωσης παραμένουν σταθερά ενώ τα κρούσματα λιστερίωσης συνεχίζουν να αυξάνονται, ισχυρίζονται η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και το  Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον Έλεγχο των Λοιμώξεων (ECDC).
Οι λοιμώξεις από Campylobacter που έχουν αναφερθεί  σε ανθρώπους  έχουν σταθεροποιηθεί, μετά από αρκετά  χρόνια αυξητικής τάσης, αλλά παραμένει επίσης η πιο συνηθισμένη τροφιμογενής νόσος  στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι λοιμώξεις των ανθρώπων που οφείλονται στην Listeria και στο βεροτοξινογόνο στέλεχος της  E.coli έχουν αυξηθεί ενώ οι λοιμώξεις από Salmonella  και Yersinia έχουν μειωθεί.
 Τα κυριότερα πορίσματα της έκθεσης  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τάσεις και πηγές ζωονόσων, ζωονοσογόνων παραγόντων και τροφιμογενών επιδημιών για  το έτος 2013 είναι τα εξής:
«Η σταθεροποίηση των λοιμώξεων από Campylobacter και η συνεχώς μειούμενη τάση προσβολής από Salmonella αποτελούν αισιόδοξα νέα, αλλά δεν πρέπει να μειωθεί η επαγρύπνηση καθώς η καταγραφή άλλων λοιμώξεων όπως η λιστερίωση και η προσβολή από το βεροτοξινογόνο στέλεχος της  E. coli παρουσιάζουν αυξητική τάση», ισχυρίζεται η Marta Hugas, διευθύντρια του Τμήματος Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Επιστημονικής Υποστήριξης της EFSA, η οποία τονίζει την σημασία της επιτήρησης των τροφιμογενών επιδημιών στην Ευρώπη.

Σταθεροποίηση της καμπυλοβακτηρίωσης

Η έκθεση αναφοράς του τελευταίου έτους κατάδειξε ότι τα ανθρώπινα κρούσματα καμπυλοβακτηρίωσης έχουν μειωθεί ελαφρώς για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια. Τα κρούσματα  για το έτος  2013 έχουν σταθεροποιηθεί στα επίπεδα του έτους 2012. Εντούτοις η καμπυλοβακτηρίωση με 214.779 κρούσματα, παραμένει η πιο συχνή ζωονόσος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα τρόφιμα, ο αιτιολογικός παράγοντας  ανευρίσκεται  συνήθως στο κρέας πουλερικών.

Η λιστερίωση και η προσβολή από το βεροτοξινογόνο στέλεχος της  E. coli παρουσιάζουν αυξητική τάση

Τα κρούσματα λιστερίωσης αυξήθηκαν κατά 8,6% μεταξύ του έτους 2012 και 2013 και παρουσίαζαν επίσης  αύξηση κατά την προηγούμενη πενταετία. Μολονότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων περιστατικών είναι σχετικά χαμηλός (1.763 κρούσματα), υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι αναφερόμενες λοιμώξεις από Listeria είναι ως επί το πλείστον σοβαρές, με επιθετική μορφή της νόσου και υψηλά ποσοστά θανάτων σε σχέση με άλλα τροφιμογενή νοσήματα.
« Η αύξηση των αναφερθέντων επιθετικών μορφών της νόσου είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς η λοίμωξη προέρχεται κυρίως από έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, ιδιαίτερα μεταξύ του αυξανόμενου πληθυσμού των ηλικιωμένων ανθρώπων και των ασθενών με ανοσοκαταστολή», δηλώνει ο Mike Catchpole, επικεφαλής επιστήμονας του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τον Έλεγχο των Λοιμώξεων (ECDC).
Μολονότι αναφέρεται αύξηση των κρουσμάτων λιστερίωσης στον άνθρωπο, η Listeria monocytogenes, το βακτήριο που προκαλεί τη νόσο στους ανθρώπους και τα ζώα, σπάνια ανιχνεύεται πάνω από τα νομοθετικά όρια, στα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα.
Τα δηλωμένα κρούσματα, που οφείλονται στην προσβολή από το βεροτοξινογόνο στέλεχος της  E. coli, αυξήθηκαν κατά 5,9%ν - πιθανόν ως αποτέλεσμα της αυξημένης ευαισθητοποίησης  στα Κράτη Μέλη μετά την επιδημία του 2011, που σημαίνει καλύτερος εργαστηριακός  έλεγχος και δήλωση των λοιμώξεων. Δεν παρατηρήθηκαν τάσεις στην παρουσία του βεροτοξινογόνου στελέχους της E. coli στα  τρόφιμα και στα ζώα.

Η σαλμονέλλωση και οι λοιμώξεις που οφείλονται στην προσβολή από Yersinia σε πτωτική τάση

Τα κρούσματα σαλμονέλλωσης παρουσιάζουν μείωση για όγδοη συνεχή χρονιά , με 82.694 περιστατικά-  μείωση 7,9%  στον αριθμό των δηλωμένων κρουσμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά με το 2012.
Η έκθεση αναφοράς αποδίδει την εν λόγω μείωση, στην εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου στα πουλερικά και επισημαίνει ότι τα περισσότερα Κράτη Μέλη, πέτυχαν τους στόχους μείωσης του επιπολασμού στα πουλερικά για το έτος 2013. Στο νωπό κρέας πουλερικών, η συμμόρφωση με τα νομοθετικά όρια αυξήθηκε – ένδειξη ότι η επένδυση των Κρατών Μελών σε μέτρα ελέγχου λειτουργεί αποτελεσματικά.
Οι λοιμώξεις από Yersinia, η τρίτη πιο συχνά αναφερόμενη ζωονόσος  στην ΕΕ, με 6.471 κρούσματα, έχει μειωθεί κατά τα προηγούμενα 5 έτη και  το 2013 μειώθηκε κατά 2,8% συγκριτικά με το 2012.
Η έκθεση αναφοράς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και του  Ευρωπαϊκού Κέντρου για τον Έλεγχο των Λοιμώξεων (ECDC) καλύπτει 16 ζωονόσους και τροφιμογενείς επιδημίες. Βασίζεται σε δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από 32 Ευρωπαϊκά Κράτη (28 Κράτη Μέλη και 4 Κράτη που δεν είναι μέλη) και βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη στην παρακολούθηση, στον έλεγχο και στην πρόληψη των ζωονόσων.
Περισσότερες πληροφορίες για την συνοπτική έκθεση αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τάσεις και τις πηγές ζωονόσων, ζωονοσογόνων παραγόντων και τροφιμογενών επιδημιών κατά το έτος 2013, μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3991.htm

πηγή:www.efet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΦΕΤ:ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας των Τροφίμων και σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπίστωσε την ύπαρξη Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων σε διακινούμενο ελαιόλαδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν αυτά που ορίζονται από την σχετική νομοθεσία.
Πρόκειται για το ελαιόλαδο με την εμπορική ονομασία «ΜΕΣΤΟ», Ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα, σε συσκευασία του 1 Lt., με ανάλωση κατά προτίμηση πριν από 07/3/2016 και Lot 18499, το οποίο παρασκευάζεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Nutria Α.Ε., με έδρα Ν. Ψυχικό Αττικής, για λογαριασμό της ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΑΕΒΕ, με έδρα Χαλάνδρι Αττικής.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση – απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την επιχείρηση και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Καλούνται όσοι καταναλωτές έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, απεικόνιση του οποίου παρατίθεται κάτωθι, να μην το καταναλώσουν.
 MESTO
www.efet.gr


Πλύσιμο χεριών


πηγή: USDA

Επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA για τη βασική σύσταση των υποκατάστατων συνολικής δίαιτας για τον έλεγχο του σωματικού βάρους

Η EFSA δημοσίευσε μία επιστημονική γνωμοδότηση για τη βασική σύσταση των υποκατάστατων συνολικής δίαιτας που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Ο σκοπός των υποκατάστατων αυτών είναι η πρόκληση αρνητικού ενεργειακού ισοζυγίου στο διαιτολόγιο των υπέρβαρων ή παχύσαρκων ενηλίκων που επιθυμούν να χάσουν βάρος. Αυτό επιτυγχάνεται υποκαθιστώντας τη συνολική δίαιτα με δίαιτες περιορισμένου ενεργειακού περιεχομένου.
Στη γνωμοδότηση αυτή, η Επιστημονική Ομάδα της EFSA για τα διαιτητικά προϊόντα, τη διατροφή και τις αλλεργείες (NDA Panel) προτείνει:
• ένα ελάχιστο πρωτεϊνικό περιεχόμενο βασισμένο στις τιμές αναφοράς πρόσληψης για τον πληθυσμό κατάλληλα προσαρμοσμένο για τους υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες (75g/ημέρα),
• μία ελάχιστη περιεκτικότητα υδατανθράκων βασισμένη στις απαραίτητες ανάγκες του εγκεφάλου για γλυκόζη (30g/ημέρα),
• μία ελάχιστη περιεκτικότητα σε λινελαϊκό οξύ (11g/ημέρα) και α-λινολενικό οξύ (1.4g/ημέρα),
• μικροθρεπτικά στοιχεία σε ποσότητες που βασίστηκαν σε τιμές αναφοράς που έχουν οριστεί από την Επιστημονική Ομάδα αυτή ή από άλλον επιστημονικό φορέα ή αρχή.
Με βάση την ελάχιστη περιεκτικότητα μακροθρεπτικών στοιχείων, η Επιστημονική Ομάδα προτείνει ένα ελάχιστο ενεργειακό περιεχόμενο για τα υποκατάστατα συνολικής δίαιτας που στοχεύουν στον έλεγχο του σωματικού βάρους στα 2510 KJ/ημέρα (600  Kcal/ημέρα).
Η γνωμοδότηση αυτή έχει εφαρμογή σε υποκατάστατα συνολικής δίαιτας που χρησιμοποιούνται από υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες που όμως είναι, κατά τα άλλα, υγιείς. Τέτοια υποκατάστατα δεν προορίζονται για χρήση από ενήλικες κανονικού σωματικού βάρους, βρέφη, παιδιά, εφήβους, έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες και ηλικιωμένους. Επίσης, ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για υπέρβαρους ή παχύσαρκους που πάσχουν από παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων του διαβήτη, της ουρικής αρθρίτιδας, των παθήσεων του θυρεοειδή, των παθήσεων των νεφρών, των καρδιαγγειακών παθήσεων, της χολολιθίασης, κ.λπ. Το κείμενο της γνωμοδότησης αναφέρεται και σε επιπρόσθετες πιθανές συνθήκες και περιορισμούς στη χρήση τέτοιων προϊόντων.
Η επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3957.htm
Ο ΕΦΕΤ είναι Εστιακό Σημείο της EFSA στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά, ο ΕΦΕΤ υποστηρίζει την επιστημονική συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ Ελληνικών φορέων και της EFSA ή/και φορέων από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη. Περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο του Εστιακού Σημείου υπάρχουν στη διεύθυνση
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/efet/efsa/focal_point

πηγή:www.efet.gr

Τα Αλλεργιογόνα στα Τρόφιμα. Επιστημονική Ενημέρωση

Η Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει νεότερες επιστημονικές απόψεις σχετικά με τα αλλεργιογόνα. Η EFSA εξετάζει λεπτομερώς όλα τα αλλεργιογόνα συστατικά και ουσίες των οποίων η παρουσία στα τρόφιμα πρέπει να επισημαίνεται σύμφωνα με την Ενωσιακή Νομοθεσία. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: δημητριακά που περιέχουν γλουτένη, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ξηροί καρποί, αραχίδες, σόγια, ψάρια, καρκινοειδή, δίθυρα μαλάκια, σέλινο, λούπινο, σουσάμι, μουστάρδα και θειώδη.
Η EFSA βασίστηκε σε ανασκόπηση όλων των δημοσιευμένων στοιχείων σχετικά με τον επιπολασμό των τροφιμογενών αλλεργιών στην Ευρώπη. Για κάθε τρόφιμο ή ουσία στον κατάλογο των αλλεργιογόνων της ΕΕ, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με:
• τον επιπολασμό των αλλεργιών σε μη επιλεγμένους πληθυσμούς,
• τις πρωτεΐνες που αναγνωρίζονται ως αλλεργιογόνα,
• τις διασταυρούμενες αντιδράσεις,
• τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των τροφίμων στην εμφάνιση αλλεργιογονικότητας ενός τροφίμου ή του συστατικού,
• τις μεθόδους ανίχνευσης αλλεργιογόνων και αλλεργιογόνων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων φασματοφωτομετρίας και μοριακών τεχνικών, καθώς και της πιο κοινής ανοσολογικής προσέγγισης,
• των δόσεων που μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα.
Η Επιστημονική Ομάδα της EFSA για τα διαιτητικά προϊόντα, τη διατροφή και τις αλλεργίες (NDA Panel), επισημαίνει ότι ο επιπολασμός των τροφικών αλλεργιών είναι δύσκολο να καθοριστεί, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων μελετών για ορισμένες γεωγραφικές περιοχές και λόγω της χρήσης διαφορετικών μεθοδολογιών για τη συγκέντρωση δεδομένων συχνότητας. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας την τροφική πρόκληση ως κριτήριο διάγνωσης, η συχνότητα εμφάνισης των τροφικών αλλεργιών σε όλη την Ευρώπη έχει υπολογιστεί ότι ανέρχεται περίπου σε ποσοστό 1% για τους ενήλικες και τα παιδιά.
Περίπου το 75% των αλλεργικών αντιδράσεων στα παιδιά προκαλούνται από τρόφιμα όπως το αυγό, οι αραχίδες, το αγελαδινό γάλα, τα ψάρια και οι ξηροί καρποί. Περίπου το 50% των αλλεργικών αντιδράσεων μεταξύ των ενηλίκων προέρχονται από τα λαχανικά- φρούτα της ομάδας latex (πχ κάστανο, αβοκάντο, ακτινίδιο κ.α) και της οικογένειας Rosaceae (στην οποία ανήκουν τα μήλα, τα αχλάδια, τα κεράσια, τα βατόμουρα, οι φράουλες και τα αμύγδαλα), λαχανικά της οικογένειας Apiaceae (σέλινο, καρότα και αρωματικά βότανα) και διάφορους ξηρούς καρπούς και αραχίδες.
Η Επιστημονική Ομάδα της EFSA (NDA Panel) σημειώνει ότι η επιθυμία καθορισμού κατώτατων ορίων για ορισμένα αλλεργιογόνα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των νομοθετικών αρχών, των ενώσεων καταναλωτών και της βιομηχανίας.
Συνοπτικά οι διαθέσιμες προσεγγίσεις αξιολόγησης επικινδυνότητας (risk assessment) που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης επικινδυνότητας (risk management)  σχετικά με την επισήμανση των αλλεργιογόνων προτείνεται να βασίζονται:
• στη μη παρατήρηση δυσμενών επιδράσεων για την υγεία (no observed adverse effects level, NOAEL),
• στo σημείο αναφοράς των μετρήσεων (bench mark dose, BMD),
• στο περιθώριο της έκθεσης (margin of exposure, ΜοΕ) και
• στα μοντέλα πιθανοτήτων (probabilistic models).
Η Επιστημονική Ομάδα της EFSA τονίζει ότι ο σκοπός της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και το επίπεδο του κινδύνου που μπορούν να γίνουν αποδεκτά, είναι αποφάσεις των διαχειριστών της επικινδυνότητας (risk management decisions) οι οποίες είναι πέραν των αρμοδιοτήτων της EFSA.
Η Επιστημονική Ομάδα της EFSA συνιστά οι έρευνες κατανάλωσης τροφίμων να προσανατολιστούν προς τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με πρότυπα κατανάλωσης τροφίμων σε αλλεργικά άτομα και την διερεύνηση του τρόπου συσχέτισης αυτών με το γενικό πληθυσμό που δεν παρουσιάζει κάποιου είδους αλλεργία στα συγκεκριμένα τρόφιμα.
Η επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA αναφέρεται στις τροφικές αλλεργίες  ανοσολογικής φύσεως, στην κοιλιοκάκη και στις ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούνται από τα τρόφιμα που περιέχουν θειώδη. Δεν αναφέρεται σε  ανεπιθύμητες αντιδράσεις στα τρόφιμα μη ανοσολογικής φύσεως, συχνά γνωστές ως τροφικές δυσανεξίες.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο:
 http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/141126.htm

πηγή: www.efet.gr

Ενημέρωση των καταναλωτών για τα Χριστούγεννα

O Ε.Φ.Ε.Τ. συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην αγορά των τροφίμων και κατά τη διάρκεια των εορτών, με κύριο γνώμονα τόσο τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών, όσο και την προστασία των συμφερόντων τους από οποιοδήποτε κίνδυνο ή πρακτική υπονόμευσής τους.
Για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, ειδικότερα κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, υπενθυμίζονται τα παρακάτω :
ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 Γενικά για την προμήθεια Κρέατος :
- Το κρέας πρέπει πάντα να διατίθεται υπό ψύξη 2º – 5º C για το νωπό και σε θερμοκρασία – 18º C ή και χαμηλότερη για το κατεψυγμένο κρέας. Το κρέας δεν πρέπει ποτέ να διατίθεται από ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώρους.
- Ο καταναλωτής πρέπει να αναζητεί τις σφραγίδες υγειονομικών ελέγχων που δείχνουν ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο.
Ειδικότερα για την προμήθεια Κρέατος Πουλερικών (Γαλοπούλες –Κοτόπουλα κλπ) και προϊόντων πτηνοτροφίας :
- Οι γαλοπούλες διατίθενται προς πώληση είτε ως νωπές (συσκευασμένες ή μη) είτε ως καταψυγμένες.
- Οι νωπές γαλοπούλες πρέπει να διατηρούνται υπό ψύξη 2º – 4º C και ποτέ σε ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώρους. Οι κατεψυγμένες πρέπει να διατηρούνται σε κατάψυξη – 18º C ή και χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπούλες πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένες (απεντερωμένες), αποπτιλωμένες και να φέρουν σήμανση καταλληλότητας (είτε με τη μορφή σφραγίδας είτε, συνηθέστερα, σε καρτελάκι μιας χρήσης, κατάλληλα τοποθετημένο επάνω στο κρέας).
- Οι συσκευασμένες νωπές ή κατεψυγμένες γαλοπούλες πρέπει να φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας της χώρας προέλευσης και την ημερομηνία ανάλωσης (τοποθετημένη επάνω ή κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα, κατά τρόπο ευανάγνωστο).
- Τα κατεψυγμένα πουλερικά, τα οποία προέρχονται από ομαδική συσκευασία και πωλούνται ασυσκεύαστα, μπορούν να πωλούνται χωρίς ατομική ένδειξη, με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις της δεύτερης συσκευασίας θα έχουν μεταφερθεί στην προθήκη του καταψύκτη πώλησης.
- Η διάθεση στην αγορά πτηνοτροφικών προϊόντων (πουλερικά, αυγά κλπ) με ενδείξεις περί ειδικού τρόπου παραγωγής τους (π.χ. «ελευθέρας βοσκής», «βιολογικής εκτροφής» κλπ) πρέπει να συνοδεύεται και από το ειδικό, κατά περίπτωση, σήμα που χορηγεί ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. – AGROCERT σε πιστοποιημένες εκτροφές ή εγκαταστάσεις.
 Για την προμήθεια κρέατος Θηραμάτων :
Κατά την αγορά σφαγίων άγριων ή εκτρεφόμενων θηραμάτων θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα τα θηράματα που διατίθενται ολόκληρα να είναι εκσπλαχνισμένα και να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας. Τυποποιημένα εισαγόμενα ή εγχώρια θηράματα πρέπει να φέρουν, επίσης, σήμανση καταλληλότητας και αναγραφή ημερομηνίας ανάλωσης.
Για την προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων :
- Τα συσκευασμένα τυριά θα πρέπει να φέρουν σήμανση αναγνώρισης (οβάλ σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης, η ημερομηνία ανάλωσης θα πρέπει να αναγράφεται επάνω στη συσκευασία.
- Τα τυριά πρέπει να συντηρούνται στο ψυγείο.
- Τα προϊόντα που περιέχουν φυτικά λιπαρά (αντί ζωικού λίπους) είναι ΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και πρέπει να διατίθενται προς πώληση σε διακριτούς χώρους από αυτούς των γαλακτοκομικών.
Για την προμήθεια Προϊόντων Ζαχαροπλαστικής :
- Για την ασφάλεια ορισμένων προϊόντων ζαχαροπλαστικής, όταν αυτό απαιτείται, θα πρέπει τα προϊόντα αυτά να διατηρούνται στο ψυγείο, με τις σωστές θερμοκρασίες συντήρησης.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. επίσης συνιστά στους καταναλωτές : 
  • Να αγοράζουν τρόφιμα από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς.
  • Να αγοράζουν πουλερικά και κρεατικά που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή προθήκες – ψυγεία και όχι αυτά που βρίσκονται εκτός ψυγείου, κρέμονται από τσιγκέλια και είναι εκτεθειμένα σε σκόνη και μικρόβια.
  • Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους χειρισμούς των τροφίμων από το προσωπικό,
  • στις συνθήκες καθαριότητος του προσωπικού, του εξοπλισμού και του χώρου απ' όπου προμηθεύονται τα πουλερικά, τα κρεατικά και άλλα ευαλοίωτα προϊόντα
  • (γαλακτοκομικά, αυγά κλπ).

Η διατροφή των ημερών να στηρίζεται στην ποικιλία και στο μέτρο όπως παραδοσιακά αρμόζει και να συνοδεύεται με φυσική άσκηση, ενώ η κατανάλωση αλκοόλ να γίνεται με μέτρο.
Τέλος ο ΕΦΕΤ υπενθυμίζει την ειδική γραμμή επικοινωνίας, 11717, η οποία είναι στη διάθεση όλων των καταναλωτών, όπου μπορούν να αναφέρουν / καταγγέλλουν οιαδήποτε μη συμμόρφωση – παράβαση της νομοθεσίας υποπέσει στην αντίληψή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε επίσης τον παρακάτω σύνδεσμο του Ε.Φ.Ε.Τ. : http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/library/consumers_info?cat=CONSUMERS
Το επιστημονικό προσωπικό του ΕΦΕΤ εντείνει ακόμη περισσότερο τις εργασίες του ειδικότερα κατά την περίοδο των εορτών για την προστασία της υγείας των καταναλωτών αλλά και των συμφερόντων τους. Οι έλεγχοι του Ε.Φ.Ε.Τ. διεξάγονται συστηματικά και είναι ιδιαιτέρως αυστηροί σε επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ιδιαίτερα την εορταστική αυτή περίοδο.

www.efet.gr

Αξιολόγηση επικινδυνότητας της EFSA για τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού EBOLA μέσω του κρέατος αγρίων ζώων


Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission), έχει προβεί στην αξιολόγηση επικινδυνότητας για τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού EBOLA στην ΕΕ  μέσω παράνομων εισαγωγών κρέατος αγρίων ζώων που προέρχεται από την Δυτική και Κεντρική Αφρική.
Σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι, η πιθανότητα για την εισαγωγή και τη μετάδοση του ιού Έμπολα μέσω του κρέατος αγρίων ζώων που εισάγονται παράνομα στην Ευρώπη από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική είναι χαμηλή, βάσει όσων ισχυρίζονται οι επιστήμονες της EFSA.
Ο ιός του Έμπολα έχει ανιχνευτεί σε κρέας θηραμάτων, το οποίο προέρχεται από  άγρια ζώα που διαβούν στα αφρικανική δάση, όπως  νυχτερίδες φρούτων, γορίλες, χιμπατζήδες.
Η εισαγωγή του κρέατος αγρίων ζώων στην ΕΕ δεν επιτρέπεται. Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις μόλυνσης από τον ιό Έμπολα  από τον χειρισμό, την παρασκευή και κατανάλωση του κρέατος αγρίων ζώων που εισάγεται παράνομα στην  ΕΕ.  
Οι επιστήμονες της EFSA έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος της μετάδοσης από το κρέας αγρίων ζώων είναι χαμηλός για διάφορους λόγους. Το κυνήγι και ο τεμαχισμός του κρέατος θηραμάτων εγκυμονεί  υψηλό κίνδυνο για τη μετάδοση, αλλά τέτοιες πρακτικές δεν είναι γνωστό  αν   ακολουθούνται στην Ευρώπη. Επίσης, η κατανάλωση κρέατος αγρίων ζώων στην ΕΕ θεωρείται ότι είναι χαμηλή. Τέλος, αν και συνηθίζεται η κατανάλωση κρέατος αγρίων ζώων στην Αφρική, ο αριθμός των κρουσμάτων που αναφέρθηκαν είναι σχετικά χαμηλός. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, αν και η πιθανότητα  για την εισαγωγή και τη μετάδοση του ιού Έμπολα μέσω του κρέατος αγρίων ζώων είναι χαμηλή, οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από την εισαγωγή του θα ήταν σοβαρές, δεδομένου του υψηλού ποσοστού θνησιμότητας και την ευκολία μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Στις συστάσεις τους, οι ειδικοί λένε ότι το πιο αποτελεσματικό μέτρο για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού Έμπολα στην Ευρώπη μέσω θηραμάτων είναι η πρόληψη όλων των παράνομων εισαγωγών.
Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν για πόσο καιρό ο ιός επιβιώνει στο κρέας ή τα ζωικά προϊόντα.
Παρά τις αβεβαιότητες αυτές, οι εμπειρογνώμονες της EFSA έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πιθανότητα επιβίωσης και  μεταφοράς του ιού στην Ευρώπη είναι υψηλότερη, από την εισαγωγή νωπού ή κατεψυγμένου κρέατος που  η μεταφορά του πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα και χαμηλότερη σε αποξηραμένα ή καπνιστά κρέατα που εκτίθενται σε υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
Οι ειδικοί ισχυρίζονται επίσης ότι το καλό μαγείρεμα (στους 100 ° C) σκοτώνει τον ιό. Σε μια δεύτερη αναφορά, η EFSA θα εξετάσει τον κίνδυνο σχετικά με τα είδη  ζώων που μπορούν να φιλοξενήσουν τον ιό και τους παράγοντες που καθορίζουν τον κίνδυνο μετάδοσης της νόσου στον άνθρωπο.
Η έκθεση αναφοράς της EFSA «Scientific report of EFSA – an update on the risk assessment of the Ebola virus (EBOV) via the food chain» είναι αναρτημένη στην τοποθεσία:

πηγή: efet.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ