Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων (Σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/2007 ΦΕΚ 1616/τΒ/17-08-2007)

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 10 ΩΡΕΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 1)

 

Η εταιρεία ΑΓΟΡΗ Β.ΣΒΟΛΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ διοργανώνει ΣΕΙΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ για ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ στις επιχειρήσεις τροφίμων σύμφωνα με το Πρόγραμμα του ΕΦΕΤ σε θέματα ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διάρκειας 10 ωρών

  • Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004, του ΕΚ για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων
  • Στο πρόγραμμα θα παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό που ορίζεται στην παραπάνω απόφαση και θα διδάσκουν εκπαιδευτές ενταγμένοι στο μητρώο του ΕΦΕΤ
  • Θα παρουσιάζεται επίσης η νέα νομοθεσία που ισχύει για τα καταστήματα τροφίμων και τέλος θα δίδονται σαφείς κατευθύνσεις για τις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν καθώς και η μεθοδολογία ανταπόκρισής τους σ’ αυτές.

ΚΌΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
Στο τέλος του προγράμματος ύστερα από αξιολόγηση θα χορηγείται αντίστοιχη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΦΕΤ
Όποιος ενδιαφέρονται και για το Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ θα μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις που διοργανώνει ο ΕΦΕΤ
Πληροφορίες στα τηλ.  210-6040343, κιν. 6937113731 fax 210-6040353

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Φ.Ε.Τ.: Σχετικά με τα δημοσιεύματα για νοθευμένα και ακατάλληλα τρόφιμα

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.), της 13ης Οκτωβρίου 2017 και της σχετικής δημοσιότητ...