Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Οδηγός ορθής πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων

Σύντομη Περιγραφή:
Οδηγός ορθής πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων
Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο για περισσότερες λεπτομέρειες.
http://portal.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/view_new?par_newID=1018

πηγή: www.efet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Φ.Ε.Τ. : Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση πλαστικής σπάτουλας

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σχετικά με τη διακίνηση πλασ...