Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Tάσεις και πηγές ζωονόσων, ζωονοσογόνων παραγόντων και τροφιμογενών επιδημιών για το έτος 2013

Τα κρούσματα καμπυλοβακτηρίωσης παραμένουν σταθερά ενώ τα κρούσματα λιστερίωσης συνεχίζουν να αυξάνονται, ισχυρίζονται η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και το  Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον Έλεγχο των Λοιμώξεων (ECDC).
Οι λοιμώξεις από Campylobacter που έχουν αναφερθεί  σε ανθρώπους  έχουν σταθεροποιηθεί, μετά από αρκετά  χρόνια αυξητικής τάσης, αλλά παραμένει επίσης η πιο συνηθισμένη τροφιμογενής νόσος  στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι λοιμώξεις των ανθρώπων που οφείλονται στην Listeria και στο βεροτοξινογόνο στέλεχος της  E.coli έχουν αυξηθεί ενώ οι λοιμώξεις από Salmonella  και Yersinia έχουν μειωθεί.
 Τα κυριότερα πορίσματα της έκθεσης  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τάσεις και πηγές ζωονόσων, ζωονοσογόνων παραγόντων και τροφιμογενών επιδημιών για  το έτος 2013 είναι τα εξής:
«Η σταθεροποίηση των λοιμώξεων από Campylobacter και η συνεχώς μειούμενη τάση προσβολής από Salmonella αποτελούν αισιόδοξα νέα, αλλά δεν πρέπει να μειωθεί η επαγρύπνηση καθώς η καταγραφή άλλων λοιμώξεων όπως η λιστερίωση και η προσβολή από το βεροτοξινογόνο στέλεχος της  E. coli παρουσιάζουν αυξητική τάση», ισχυρίζεται η Marta Hugas, διευθύντρια του Τμήματος Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Επιστημονικής Υποστήριξης της EFSA, η οποία τονίζει την σημασία της επιτήρησης των τροφιμογενών επιδημιών στην Ευρώπη.

Σταθεροποίηση της καμπυλοβακτηρίωσης

Η έκθεση αναφοράς του τελευταίου έτους κατάδειξε ότι τα ανθρώπινα κρούσματα καμπυλοβακτηρίωσης έχουν μειωθεί ελαφρώς για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια. Τα κρούσματα  για το έτος  2013 έχουν σταθεροποιηθεί στα επίπεδα του έτους 2012. Εντούτοις η καμπυλοβακτηρίωση με 214.779 κρούσματα, παραμένει η πιο συχνή ζωονόσος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα τρόφιμα, ο αιτιολογικός παράγοντας  ανευρίσκεται  συνήθως στο κρέας πουλερικών.

Η λιστερίωση και η προσβολή από το βεροτοξινογόνο στέλεχος της  E. coli παρουσιάζουν αυξητική τάση

Τα κρούσματα λιστερίωσης αυξήθηκαν κατά 8,6% μεταξύ του έτους 2012 και 2013 και παρουσίαζαν επίσης  αύξηση κατά την προηγούμενη πενταετία. Μολονότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων περιστατικών είναι σχετικά χαμηλός (1.763 κρούσματα), υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι αναφερόμενες λοιμώξεις από Listeria είναι ως επί το πλείστον σοβαρές, με επιθετική μορφή της νόσου και υψηλά ποσοστά θανάτων σε σχέση με άλλα τροφιμογενή νοσήματα.
« Η αύξηση των αναφερθέντων επιθετικών μορφών της νόσου είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς η λοίμωξη προέρχεται κυρίως από έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, ιδιαίτερα μεταξύ του αυξανόμενου πληθυσμού των ηλικιωμένων ανθρώπων και των ασθενών με ανοσοκαταστολή», δηλώνει ο Mike Catchpole, επικεφαλής επιστήμονας του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τον Έλεγχο των Λοιμώξεων (ECDC).
Μολονότι αναφέρεται αύξηση των κρουσμάτων λιστερίωσης στον άνθρωπο, η Listeria monocytogenes, το βακτήριο που προκαλεί τη νόσο στους ανθρώπους και τα ζώα, σπάνια ανιχνεύεται πάνω από τα νομοθετικά όρια, στα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα.
Τα δηλωμένα κρούσματα, που οφείλονται στην προσβολή από το βεροτοξινογόνο στέλεχος της  E. coli, αυξήθηκαν κατά 5,9%ν - πιθανόν ως αποτέλεσμα της αυξημένης ευαισθητοποίησης  στα Κράτη Μέλη μετά την επιδημία του 2011, που σημαίνει καλύτερος εργαστηριακός  έλεγχος και δήλωση των λοιμώξεων. Δεν παρατηρήθηκαν τάσεις στην παρουσία του βεροτοξινογόνου στελέχους της E. coli στα  τρόφιμα και στα ζώα.

Η σαλμονέλλωση και οι λοιμώξεις που οφείλονται στην προσβολή από Yersinia σε πτωτική τάση

Τα κρούσματα σαλμονέλλωσης παρουσιάζουν μείωση για όγδοη συνεχή χρονιά , με 82.694 περιστατικά-  μείωση 7,9%  στον αριθμό των δηλωμένων κρουσμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά με το 2012.
Η έκθεση αναφοράς αποδίδει την εν λόγω μείωση, στην εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου στα πουλερικά και επισημαίνει ότι τα περισσότερα Κράτη Μέλη, πέτυχαν τους στόχους μείωσης του επιπολασμού στα πουλερικά για το έτος 2013. Στο νωπό κρέας πουλερικών, η συμμόρφωση με τα νομοθετικά όρια αυξήθηκε – ένδειξη ότι η επένδυση των Κρατών Μελών σε μέτρα ελέγχου λειτουργεί αποτελεσματικά.
Οι λοιμώξεις από Yersinia, η τρίτη πιο συχνά αναφερόμενη ζωονόσος  στην ΕΕ, με 6.471 κρούσματα, έχει μειωθεί κατά τα προηγούμενα 5 έτη και  το 2013 μειώθηκε κατά 2,8% συγκριτικά με το 2012.
Η έκθεση αναφοράς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και του  Ευρωπαϊκού Κέντρου για τον Έλεγχο των Λοιμώξεων (ECDC) καλύπτει 16 ζωονόσους και τροφιμογενείς επιδημίες. Βασίζεται σε δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από 32 Ευρωπαϊκά Κράτη (28 Κράτη Μέλη και 4 Κράτη που δεν είναι μέλη) και βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη στην παρακολούθηση, στον έλεγχο και στην πρόληψη των ζωονόσων.
Περισσότερες πληροφορίες για την συνοπτική έκθεση αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τάσεις και τις πηγές ζωονόσων, ζωονοσογόνων παραγόντων και τροφιμογενών επιδημιών κατά το έτος 2013, μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3991.htm

πηγή:www.efet.gr

Τροφική δηλητηρίαση: Τα πέντε μεγάλα λάθη που κάνουν όλοι στην κουζίνα

Η τροφική δηλητηρίαση προκαλείται από την κατανάλωση τροφίμων μολυσμένων με βακτήρια (όπως η σαλμονέλα ή το E. coli) και μπορεί να προκα...