Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών λειτουργίας

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση  που καθορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, σε εφαρμογή του άρθρου 17 του ν.4442/2016.
Διαβάστε το Φ.Ε.Κ. εδώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Φ.Ε.Τ. : Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση πλαστικής σπάτουλας

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σχετικά με τη διακίνηση πλασ...