Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών λειτουργίας

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση  που καθορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, σε εφαρμογή του άρθρου 17 του ν.4442/2016.
Διαβάστε το Φ.Ε.Κ. εδώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Φ.Ε.Τ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ “CHOCO SLIM”

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.), µε αφορµή την προώθηση  προϊόντος µεταξύ άλλων και µέσω τηλεοπτικών εκποµπών µε την εµπορική...