Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών λειτουργίας

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση  που καθορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, σε εφαρμογή του άρθρου 17 του ν.4442/2016.
Διαβάστε το Φ.Ε.Κ. εδώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Φ.Ε.Τ.: Σχετικά με τα δημοσιεύματα για νοθευμένα και ακατάλληλα τρόφιμα

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.), της 13ης Οκτωβρίου 2017 και της σχετικής δημοσιότητ...