Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

Οδηγίες προς τους καταναλωτές για το πασχαλινό τραπέζι από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

           Οι παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες τις ημέρες του Πάσχα μας οδηγούν σε αγορά και κατανάλωση κυρίως φρέσκων, μη τυποποιημένων προϊόντων. H σωστή επιλογή τους, αλλά και η προσεκτική διαχείριση στο σπίτι από τον καταναλωτή (μαγείρεμα, διατήρηση κλπ), βοηθούν στη διατήρηση των πλεονεκτημάτων της παραδοσιακής μας διατροφής αλλά και στην μεί­ωση των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία και στα οικονομικά συμφέροντα του καταναλωτή.ΓΕΝΙΚΑ


✓  Αγοράστε από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς.


✓  Αγοράστε κρεατικά που είναι τοποθετημένα σε ψυ­γεία ή προθήκες ψυγεία και όχι αυτά που είναι εκτός ψυγείου, και εκτεθειμένα σε σκόνες και μικρόβια.


✓  Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες υγιεινής του προσωπικού και καθαριότητας του εξοπλισμού και του χώρου από όπου προμηθεύεστε τρόφιμα


Να διατηρούνται στο ψυγείο, εκτός από τα αέρος, πολλά από τα οποία όσο είναι ακέραια μπορούν να συν­τηρηθούν σε δροσερό μέρος εκτός ψυγείου μέχρι 18°.


✓ Πρέπει να φέρουν ενδείξεις με την επωνυμία και δ/νση του παρασκευαστή ή του διακινητή, τον κωδικό αριθμό Ε.Ε (ωοειδής σφραγίδα), το είδος του προϊόν­τος και την ημερομηνία ανάλωσης.


✓  Εξετάζετε προσεχτικά την επισήμανση


ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ


Για την προμήθεια αμνοεριφίων, συκωταριών, εντέρων και ‘γενικότερα κρέατος Σφραγίδες- επισήμανση


✓  Για όλα τα αμνοερίφια εγχώριας παραγωγής, όπως και για τα προερχόμενα από κοινοτικές χώρες, η σφραγίδα κα­ταλληλότητας είναι χρώματος «τυρκουάζ» («λαμπρό κυανούν», χρωστική Ε 133), και έχει σχήμα ωοειδές ή στρογγυλό.


✓  Τα αμνοερίφια εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής ή όχι σφαγής, φέρουν υποχρεωτικό όλες τις σφραγίδες σε χρώμα «καστανό», δηλαδή τη σφραγίδα καταλληλότητας (ωοειδή ή στρογγυλή) και


✓  σφραγίδα ορθογωνίου παραλληλογράμμου στο εσωτερικό της οποίας επίσης αναγράφεται το όνομα της τρίτης χώρας.


✓  Κάθε σφάγιο υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει σφραγίδες στις δύο ωμοπλάτες και στις δύο εξωτερικές πλευρές των μηρών.


 Τα σπλάχνα, το συκώτι, οι πνεύμονες, η καρδιά, οι νεφροί να μην φέρουν οζίδια και κύστεις. Αν επιλέξετε κατεψυγ­μένα φροντίστε αυτά να μην έχουν αποψυχθεί.


✓  Τα «εντεράκια» που θα αγοράσετε για το παραδοσιακό σας κοκορέτσι και τη μαγειρίτσα, να μην παρουσιάζουν μετα­βολές του χρωματισμού και να μην είναι εκτεθειμένα σιο περιβάλλον, στις σκόνες και τα έντομα. Φροντίστε να τα καθαρίσετε πολύ καλά.


Σε περίπτωση προμήθειας κατεψυγμένης «συκωταριάς», ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αναγραφή ημε­ρομηνίας κατάψυξης και λήξης του προϊόντος. Σε 
καμία περίπτωση οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να προμη­θεύονται εντόσθια αποψυγμένα.


Για την προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων:


Τα τυριά πρέπει να παρασκευάζονται μόνο σε τυρο­κομεία που λειτουργούν νόμιμα. Μην αγοράζετε ποτέ «φρέ­σκα τυριά» από παραγωγούς που τυροκομούν οι ίδιοι διότι οι υγειονομικές συνθήκες παραγωγής τους είναι άγνωστες και πιθανόν ΟΧΙ σωστές.


 Τα τυριά θα πρέπει να φέρουν το σήμα αναγνώρισης (οβάλ σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης θα πρέπει πάνω στη συσκευασία να φέρουν την ημερομηνία παραγω­γής, συσκευασίας και ανάλωσης κ.λ.π. ✓ H κοπή των τυριών σε φέτες θα πρέπει να γίνεται παρου­σία του πελάτη. Ζητήστε να σας επιδεικνύεται η επισήμανση της αρχικής συσκευασίας


Για την προμήθεια Αυγών:


Όλα τα αυγά θα πρέπει να φέρουν πάνω στο κέλυφος με καθαρά γράμματα τον διακριτικό αριθμό του παραγωγού. Οι προβλεπόμενες ενδείξεις (πέραν εκείνων που υπάρχουν στο κέλυφος του αυγού) περιλαμβάνουν:


Σοκολατένια αυγά


Για την αγορά «σοκολατένιων αυγών» που προ­σφέρονται κυρίως σε παιδιά, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρόκειται επίσης για τρό­φιμα, για τα οποία ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιεινής ως προς την συντήρηση, την έκθεση, και την διάθεση από σταθερά και επώνυμα σημεία πώλησης τροφίμων.


Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται από τους γονείς στο περιεχόμενο των αυγών, το οποίο αν αποτελείται από «παιχνιδάκια» μικρών διαστάσεων μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό ή αντοτραυματισμό σε παιδιά μικρής ηλικίας, όπως και στην υποχρεωτική αναγραφή της σύνθεσης (σοκολάτα γάλακτος, υγείας κλπ) και της ημερομηνίας ανάλ ωσης.


Βαφές των αβγών:


Οι χρησιμοποιούμενες σήμερα βαφές αυγών είναι οι επιτρεπόμενες από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα εισόδου μικρής ποσότητας στο εσωτερικό των αβγών για την κατανάλωσή τους


✓  Τον κωδικό αριθμό του ωοσκοπικού κέντρου.


✓  Την κατηγορία ποιότητας και βάρους.


✓  Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (28 ημέρες κατά ανώτερο, μετά την ημερομηνία ωοτοκίας).


H νωπότητα και η καταλληλότητα του αυγού διαπιστώνε­ται από τον έλεγχο της ημερομηνίας της λήξης και των σω­στών ενδείξεων στην συσκευασία τους όπως η ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης.


Το χρώμα του κελύφους συνδέεται με τη φυλής της ωο- παραγωγου όρνιθας και δεν έχει σχέση με την ποιότητά του.


Αποφεύγετε να αγοράζετε αυγά με ακάθαρτο, ραγισμένο και μη φυσιολογικό κέλυφος.


Αποφεύγετε να καταναλώνετε αυγά με κηλίδες αίματος, με ασπράδι θρομβώδες, χρωματισμένο, ανακατεμένο με τον κρόκο και με δυσάρεστη οσμή.


Για τη καλή συντήρηση των αυγών που αγοράζετε μην τα πλένετε αλλά διατηρήστε τα σε δροσερό χώρο.


H νωπότητα του αυγού διαπιστώνεται από το μέγεθος του αεροθαλάμου του. Τα φρέσκα αυγά έχουν πολύ μικρό θά­λαμο.


Αλλαντικά


✓ Το περίβλημα τους να είναι καθαρό, στεγνό και να μην έχει προσβληθεί από μούχλα.


✓  Να μην έχουν δυσάρεστη οσμή και γεύση.


✓  Να μην είναι ταγγισμένα και να μην έχουν γλοιώδη υφή.


✓  Να διατηρούν το φυσιολογικό τους χρώμα.


πηγή
http://epoptes.wordpress.com
http://www.efet.gr

Προτυποποιημένα Έντυπα Ελέγχου Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2678 τ. Β΄ 1-7-2020 η νέα Υπουργική Απόφαση με αρ.Δ1γ/Γ.Π/38282/2020 με θέμα «Προτυποποιημένα Έντυπα Ελέγχου Επιχειρήσ...