Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα Υγειονομική Διάταξη "Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις."

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα υγειονομική διάταξη με θέμα  "Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις." ( Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 Φ.Ε.Κ.2718/τ Β'/08-10-2012)
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8fo8RzP0rtD7uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsXBFN0rBcHKSxvJbNBGEvpgODRzG4S3kAKy99y0ZUs10.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ασφαλής χειρισμός του κρέατος

'Βοδινό' είναι το κρέας που προκύπτει από πλήρως ανεπτυγμένα βοοειδή ηλικίας 2 ετών περίπου.'Μοσχαρίσιο' και 'δαμαλίσιο' είναι το κρέας που προέρχεται από νεαρά βοοειδή βάρους 350kg περίπου και έχουν μεγαλώσει κυρίως με γάλα και χόρτο.'Μοσχαρίσιο γάλακτος' είναι το κρέας από μοσχάρια βάρους 75 kg περίπου και έχουν μεγαλώσει κυρίως με γάλα και είναι συνήθως ηλικίας μικρότερης από 3 μηνών.Η διαφορά μεταξύ του 'μοσχαρίσιου' και του 'μοσχαρίσιου γάλακτος' βασίζεται στο χρώμα του κρέατος, το οποίο καθορίζεται από τη δίαιτα του ζώου. Το 'μοσχαρίσιο γάλακτος' έχει χρώμα ωχρορόδινο και περιέχει περισσότερη χοληστερόλη από το βοδινό.Το 'χοιρινό' παράγεται'από νεαρά ζώα (6-7 μηνών), τα οποία ζυγίζουν από 85 έως 120 κιλά. Εκτός από το νωπό χοιρινό, από τα κρέας αυτό παράγεται μια ποικιλία αλατισμένων – παστωμένων προϊόντων, όπως χοιρομέρι, μπέικον, λουκάνικα και αλλαντικά.Το 'αρνί' είναι κρέας που προκύπτει από τη σφαγή …

Τι είναι το HACCP και ποιες είναι οι βασικές αρχές του

Το HACCP (HazardAnalysisCriticalControlPoints) ή ΑΚΣΣΕ (Ανάλυση Κινδύνου Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στην :α. Αναγνώριση των μικροβιακών, χημικών, και φυσικών κινδύνων που έχουν σχέση με οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής των τροφίμων (ανάλυση κινδύνων)β. Διερεύνηση των σημείων που μπορούν να ελαττώσουν ή να εξαλείψουν τους πιθανούς κινδύνους (κρίσιμα σημεία ελέγχου)γ. Εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου των κρίσιμων σημείων ελέγχουΤο HACCP ξεκίνησε στις ΗΠΑ την δεκαετία του 60΄από την εταιρία Pillsbury για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των διαστημικών αποστολών της NASA.Το 1993 η Επιτροπή JointFAO/WHOCodexAllimentariusCommission αποδέχεται το HACCP ως την πλέον οικονομικά αποδοτικότερη προσέγγιση που έχει ποτέ εφαρμοσθεί στην ασφάλεια των τροφίμων. Η Ε.Ε. με τον κανονισμό ΕΚ 852/2004 θέτει την υποχρέωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων να θεσπίζουν, εφαρμόζουν και να διατηρούν πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών του HACCPΟι αρχές του HACCP π…

Οδηγίες για καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος

1.Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται να έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Αρμόδια Αρχή, η οποία εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση μεταφοράς ή επέκτασης ή ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος, απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Η άδεια πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να είναι ανηρτημένη σε εμφανές σημείο.
2.Η χρήση μουσικών οργάνων με ενισχυτή και ηχεία απαιτεί άδεια από την οικεία Αρμόδια Αρχή.
3.Σύμφωνα με την Νομοθεσία σε επιχειρήσεις τροφίμων απαιτείται η τήρηση σχεδίου HACCP( Ν. 15523/06 (ΦΕΚ 1187/31-10-06 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής κανονισμών (ΕΚ) 178/2002 , 852/2004 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου)
4.Θεωρημένο από την Αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία Βιβλίο Αστιατρικών Επιθεωρήσεων
5.Επιτρέπεται η πώληση ή προσφορά μόνο των ειδών που προβλέπονται από την άδεια ίδρυσης λειτουργίας που έχει εκδοθεί από την οικεία Αρμόδια Αρχή .
6.Τα τρόφιμα πρέπ…