Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Ευθύνες & νομικές υποχρεώσεις υπεύθυνων επιχειρήσεων τροφίμων και εργαζομένων σε αυτές


σεε
ΣΥΛΛΟΓΟΣ      ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ASSOCIATION OF ΡUBLIC HEALTH INSPECTORS
Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677   Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210
ΤΗΛ. 210-3302069- 210 2611780 -FAX 210-2611780  
 E-MAIL edye@in.gr  (www.edye.gr)
Ευθύνες & νομικές υποχρεώσεις υπεύθυνων επιχειρήσεων τροφίμων και εργαζομένων σε αυτές
Λόγω των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στις επιχειρήσεις τροφίμων, την προστασία της Δημόσιας Υγείας και εν όψει των αυστηρότερων και σύμφωνων με τη νεότερη νομοθεσία υγειονομικών ελέγχων σας πληροφορούμε τα παρακάτω:
Η παραγωγή ασφαλών τροφίμων και η προστασία της υγείας του καταναλωτή, είναι ηθική ευθύνη και  νομική υποχρέωση ΟΛΩΝ των απασχολούμενων σε μια επιχείρηση τροφίμων.

Η επιχείρηση πρέπει να φροντίζει για:

 • Øτην καταλληλότητα του κτιρίου & του εξοπλισμού
 • Øτην καταλληλότητα των περιβαλλοντικών συνθηκών παραγωγής τροφίμων –
 • Øνα συνεργάζεται πάντα με Αξιόπιστους Προμηθευτές που διαθέτουν σύστημα HACCP
 • Øτην εφαρμογή του σχετικού «Οδηγού Υγιεινής» του ΕΦΕΤ, που αφορά την επιχείρηση
 • Øτην εφαρμογή και τήρηση συστήματος HACCP, πλήρως τεκμηριωμένου, όπου απαιτείται
 • Øτην εκπαίδευση του προσωπικού
 • Øτην επίβλεψη της σωστής εφαρμογής των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό
 • Øτην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Το προσωπικό πρέπει να φροντίζει για:

Øτο υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής

Øτην ενημέρωση των σχετικών υπευθύνων σε περίπτωση προβλημάτων

Øτην καθαριότητα των χώρων – εξοπλισμού – επιφανειών

Øτο μαγείρεμα και την διατήρηση των τροφίμων στις κατάλληλες θερμοκρασίες

Øτην προστασία των τροφίμων από επιμολύνσεις

Øτην εφαρμογή των απαιτήσεων της εκπαίδευσης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ακατάλληλα και αλλοιωμένα τρόφιμα

Επισημαίνουμε τέλος την αναγκαιότητα όλοι οι εργαζόμενοι (μόνιμοι ή ωρομίσθιοι) να διαθέτουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ , η έλλειψη του οποίου σημαίνει παράβαση τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον ίδιο τον εργαζόμενο κυρίως όμως συμβάλλει στην Προστασία της Δημόσιας Υγείας

ΓΙΑ  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                O   Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
               EYΘ.    ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗ                                              Δ.ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ XEIΡΙΣΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- Επιδοτουμενα σεμιναρια ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με την ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Υ1γ/γ.π/οικ. 96967 (φεκ β 2718/8-10-12) η οποία εναρμονίζει τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/τ.β./31/8/2006) με θέμα «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «στο εξής όλοι οι εργαζόμενοι γενικά στις επιχειρήσεις τροφίμων ή και ποτών ως χειριστές τροφίμων ή και ποτών με οποιοδήποτε τρόπο, οφείλουν να προσαρμόζονται σε θέματα εκπαίδευσης και ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία». 
«Χειριστής τροφίμων» σύμφωνα με τον 852/2004 Κανονισμό της ΕΕ είναι οποιοδήποτε πρόσωπο χειρίζεται άμεσα συσκευασμένα ή μη συσκευασμένα τρόφιμα, τον εξοπλισμό και τα εργαλεία για τρόφιμα ή επιφάνειες επαφής με τρόφιμα» και ειδικά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07 / ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.
Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία έχει η εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων που εργάζονται στο Δήμο σε παιδικούς σταθμούς, κυλικεία σχολείων, ιδρύματα, κέντρα νεότητας και γενικά ειδικές ομάδες πληθυσμού.
Η εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων  αφ’ ενός μεν είναι νομική απαίτηση αφετέρου θα συμβάλλει σημαντικά στη προστασία της δημόσιας υγείας,  αφού οι υπεύθυνοι διαμορφώνουν μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία μια νέα αντίληψη για τη διαχείριση των τροφίμων με οδηγίες εργασίας και κανόνες υγιεινής  και κυρίως  αποκτούν δεξιότητες ώστε να προβαίνουν οι ίδιοι στον «αυτοέλεγχο», να εφαρμόζουν προληπτικά συστήματα (HACCP) και να τεκμηριώνουν τις διαδικασίες αυτοελέγχου με την τήρηση των πραναφερθέντων πέντε υποχρεωτικών αρχείων τα οποία πρέπει να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ο   ΟΑΕΔ στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ 2011-2012 , σε συνεργασία με τα κλαδικά σωματεία, διοργανώνει επιδοτούμενα σεμινάρια για εργαζόμενους, διάρκειας μέχρι 40 ωρών στα οποία οι χειριστές τροφίμων μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό)
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΛΑΕΚ  1-25
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ –
Τα κλαδικά σωματεία διοργανώνουν Επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) που απευθύνονται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων  που απασχολούν  1-25 άτομα.
Σκοπός των σεμιναρίων είναι να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών- στην ευρύτερη επιχειρηματική ανάπτυξη τους εν μέσω κρίσης και στην απόκτηση των απαιτούμενων από τη νομοθεσία ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τα σεμινάρια   θα είναι διάρκειας 40 ωρών  και  θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
1. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (10 ωρες) για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών – μαζικής εστίασης και αναψυχής κ.λ.π (ME ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΚΑΙ  ΤΗ ΝΕΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔ Υ1γ/ΓΠ/96967/2012 η οποία προβλέπει ότι  στο εξής όλοι οι εργαζόμενοι γενικά στις επιχειρήσεις τροφίμων ή και ποτών ως χειριστές τροφίμων ή και ποτών με οποιοδήποτε τρόπο, οφείλουν να προσαρμόζονται σε θέματα εκπαίδευσης και ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.») Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία έχει η εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων που εργάζονται  σε παιδικούς σταθμούς, κυλικεία σχολείων, ιδρύματα, κέντρα νεότητας και γενικά ειδικές ομάδες πληθυσμού.
Η εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων  αφ’ ενός μεν είναι νομική απαίτηση αφετέρου θα συμβάλλει σημαντικά στη προστασία της δημόσιας υγείας,  αφού οι υπεύθυνοι διαμορφώνουν μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία μια νέα αντίληψη για τη διαχείριση των τροφίμων με οδηγίες εργασίας και κανόνες υγιεινής  και κυρίως  αποκτούν δεξιότητες ώστε να προβαίνουν οι ίδιοι στον «αυτοέλεγχο», να εφαρμόζουν προληπτικά συστήματα (HACCP) και να τεκμηριώνουν τις διαδικασίες αυτοελέγχου με την τήρηση των πραναφερθέντων πέντε υποχρεωτικών αρχείων τα οποία πρέπει να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
2. Εξυπηρέτηση πελατών – Τεχνικές Πωλήσεων – Διαχείριση κρίσεων (20- 30  ωρες)
3. Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας  (10 ωρες)
Στα εν λόγω σεμινάρια,  μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45%.
Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού  5,00 € ανά ώρα και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας τα συνημμένα έντυπα:
 1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης της επιχείρησης (Υπογραφή -Σφραγίδα Επιχείρησης)
 2. Στοιχεία καταρτιζομένων
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).
 4. Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με  το ΑΦΜ του καταρτιζομένου 
 5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού
O Σύλλογος Εποπτών Δημόσιας Υγείας στα πλαίσια της επιμόρφωσης των χειριστών τροφίμων στα θέματα ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ συμμετέχει στην όλη υλοποίηση των προγραμμάτων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:6976262625-6973588020-6978729691-edye@in.gr
            ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 20-2-2013

Τροφική δηλητηρίαση: Τα πέντε μεγάλα λάθη που κάνουν όλοι στην κουζίνα

Η τροφική δηλητηρίαση προκαλείται από την κατανάλωση τροφίμων μολυσμένων με βακτήρια (όπως η σαλμονέλα ή το E. coli) και μπορεί να προκα...