Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

Ε.Φ.Ε.Τ. Ασφάλεια τροφίμων και προστασία καταναλωτή – Κυρώσεις

Αθήνα 8 Ιουλίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζονται εντατικά οι έλεγχοι που διενεργεί ο Ε.Φ.Ε.Τ. σε επιχειρήσεις τροφίμων, τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και μετά από καταγγελίες καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι μια σειρά από επιχειρήσεις τροφίμων κατείχαν τρόφιμα μη κανονικά, νοθευμένα, μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές καταλληλότητας και κανονικότητας. Επίσης, σε κάποιες από αυτές, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις υγειονομικές διατάξεις. Στις ανωτέρω επιχειρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους € 327.000. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν : 1. Πρόστιμο € 2.000 στην εγκατάσταση παραγωγής παγωτού με την επωνυμία Βασίλειος Κούκος Ο.Ε. που εδρεύει στα Αμισιανά στην Καβάλα, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Η επιχείρηση είχε στην κατοχή της προϊόντα (πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής) με υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας τα οποία χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή –ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και κατασχέθηκαν.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
2. Πρόστιμο € 4.000 στο κρεοπωλείο με την επωνυμία Γεωργουλιού Σοφία & ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Ορφέως 23 στην Κομοτηνή, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Η επιχείρηση είχε στην κατοχή της αποψυγμένα ζωικά βρώσιμα παραπροϊόντα (συκωταριές) που πωλούνταν ως νωπά.
- Επίσης, διατηρούσε ψυκτικό θάλαμο για τη συντήρηση νωπών κρεάτων (αμνοερίφια) σε μη αδειοδοτημένη εγκατάσταση.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Έλλειψη άδειας λειτουργίας ψυκτικής αποθήκης.
- Κατοχή και διάθεση στην αγορά μη ασφαλών τροφίμων – ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση.
3. Πρόστιμο € 4.000 στην ψυκτική αποθήκη με την επωνυμία Επιχειρήσεις Μακεδονίας Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη Σηλυβρίας 4 στην Καβάλα, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Η επιχείρηση είχε στην κατοχή της μια παλέτα κατεψυγμένων βόειων κρεάτων χωρίς επισήμανση και κατάλληλη συσκευασία.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Κατοχή μη ασφαλών τροφίμων – ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση.
4. Πρόστιμο € 2.000 στο εργαστήριο αλιπάστων – καπνιστών ιχθύων με την επωνυμία Καλλονή Α.Ε. που εδρεύει στην Κιμμέρια στην Ξάνθη, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Η επιχείρηση είχε στην κατοχή της 25 περίπου τόνους κατεψυγμένης σαρδέλας και γαύρου που είχαν καταψυχθεί σε ντάνες ξυλοκιβωτίων χωρίς να έχουν συσκευαστεί κατάλληλα.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
5. Πρόστιμο € 6.000 στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής με την επωνυμία Χασάν Χασάν του Μεχμέτ "ΑΛΦΑ" που εδρεύει στη Γρατινής 60 στην Κομοτηνή, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Λειτουργούσε παράνομο μη αδειοδοτημένο παρασκευαστήριο όπισθεν του αδειοδοτημένου εργαστηρίου.
- Επικρατούσαν συνθήκες που δεν επέτρεπαν την πλήρη εφαρμογή ορθής πρακτικής ως προς την υγιεινή των τροφίμων και κυρίως την πρόληψη διασταυρούμενης μόλυνσης.
- Κατείχε μη ασφαλή τρόφιμα (ξηρούς καρπούς και ζαχαρώδη).
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Σοβαρές αποκλίσεις των όρων αδειοδότησης.
- Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής προσωπικού και χώρων.
- Κατοχή μη ασφαλών τροφίμων – ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση.
6. Πρόστιμο € 2.000 στο ψητοπωλείο με την επωνυμία Ιωάννης Π. Σκάκιας "Τα τρία πυθάρια" που εδρεύει στη Νίκης 36 στη Νέα Πέραμο στην Καβάλα, διότι διαπιστώθηκε :
- Παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά στη μη εφαρμογή ουσιωδών γενικών και ειδικών κανόνων υγιεινής των τροφίμων.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό και την υποδομή της επιχείρησης.
7. Πρόστιμο € 4.000 στην επιχείρηση εμπορίας ιχθυηρών με την επωνυμία Αρζόγλου Θ. – Κοϊδάκης Ι. Ο.Ε. που εδρεύει στην Ιχθυόσκαλα Καβάλας, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Η επιχείρηση πωλούσε αποψυγμένες σουπιές προελεύσεως Τουρκίας, ελληνικής επεξεργασίας, ως νωπές ελληνικές σουπιές.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Παραπλάνηση του καταναλωτή.
8. Πρόστιμο € 2.000 στην εγκατάσταση επεξεργασίας – τυποποίησης – συσκευασίας λαχανικών και τουρσιών με την επωνυμία Δ. Ν. Ψαρρά & ΣΙΑ Ο.Ε. "ΔΗΜΗΤΡΙΑ" (από 24/6/2010 Ψαρρά Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία "ΔΗΜΗΤΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.") που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή στο Καλαμπάκι στη Δράμα, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Η επιχείρηση λειτουργούσε γραμμή παραγωγής σε μη αδειοδοτημένο χώρο.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Έλλειψη άδειας λειτουργίας.
9. Πρόστιμο € 2.000 στην αποθήκη τροφίμων χονδρικού εμπορίου με την επωνυμία ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ που εδρεύει στην Πλατεία Θεάτρου 20 στην Αθήνα, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Η επιχείρηση είχε στην κατοχή της μη ασφαλή τρόφιμα (προσυσκευασμένα τεμάχια καφέ) τα οποία κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Μη κανονικά – μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
- Παραπλάνηση του καταναλωτή.
10. Πρόστιμο € 4.000 στο κατάστημα πώλησης ποτών – ξηρών καρπών – ζαχαρωδών με την επωνυμία ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ που εδρεύει στην Κυδαθηναίων 19 στην Αθήνα, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Παρατηρήθηκε παρουσία υφών σε προς πώληση αμύγδαλα τα οποία χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή – επιβλαβή για την υγεία.
- Επίσης, βρέθηκαν προς πώληση τρόφιμα παρελθούσης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας τα οποία χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Δεν επιδείχθηκε η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Μη ασφαλή – επιβλαβή για την υγεία τρόφιμα.
- Μη ασφαλή – ακατάλληλα για κατανάλωση τρόφιμα.
- Έλλειψη άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
11. Πρόστιμο € 11.000 στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Κανάρη 9 στην Αθήνα, διότι κατά τον επανέλεγχο που διενεργήθηκε στο υποκατάστημά της στην Αθηνάς 60 στην Αθήνα, διαπιστώθηκε ότι :
- Στο τμήμα περάτωσης έψησης ο ψημένος άρτος παρέμενε, μέχρι να αποκτήσει θερμοκρασία περιβάλλοντος και να τοποθετηθεί σε συσκευασία, εκτεθειμένος σε λαμαρίνες, στην είσοδο του καταστήματος, με κίνδυνο επιμόλυνσης.
- Στην προθήκη που διατηρούνταν τα αλίπαστα η θερμοκρασία ήταν 10ο C.
- Λόγω της μικρής χωρητικότητας των αποθηκευτικών θαλάμων ψύξης, σε σχέση με τον όγκο των αποθηκευμένων τροφίμων, διαπιστώθηκε συναποθήκευση διαφορετικών κατηγοριών τροφίμων στον ίδιο θάλαμο.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Μη τήρηση ορθών πρακτικών υγιεινής.
- Μη τήρηση ορθών αποθηκευτικών πρακτικών.
- Ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό της επιχείρησης.
12. Πρόστιμο € 2.000 στο επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων σοκολατοποιίας μετά πρατηρίου λιανικής πώλησης με την επωνυμία MAX PERRY CHOCOLATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη Μεθώνης 34 στον Πειραιά, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Η επιχείρηση δεν εφάρμοζε σύστημα αυτοελέγχου βασισμένο στις αρχές του ΗACCP.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου.
13. Πρόστιμο € 6.000 στην ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε. που εδρεύει στη Λεωφ. Βουλιαγμένης 516 στο Άνω Καλαμάκι, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Βρέθηκε δείγμα μελιού μη κανονικό – νοθευμένο με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή του στην αγορά.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Μη κανονικά – νοθευμένα τρόφιμα.
14. Πρόστιμο € 40.000 στον ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση επεξεργασίας – τυποποίησης – συσκευασίας μελιού και λοιπών τροφίμων με τον διακριτικό τίτλο "REGINA" που εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. στη Σίνδο στη Θεσσαλονίκη, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Βρέθηκε δείγμα μελιού μη κανονικό – νοθευμένο με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή του στην αγορά.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Μη κανονικά – νοθευμένα τρόφιμα.
15. Πρόστιμο € 5.000 στην αλυσίδα υποκαταστημάτων υπεραγοράς τροφίμων με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στη Λεωφ. Σπάτων 81 στο Γέρακα, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Βρέθηκε δείγμα σοκολάτας με γλυκαντικά το οποίο εξετάστηκε ως προς την παρουσία γάλακτος (προσδιορισμός καζεΐνης) και βρέθηκε θετικό. Επειδή το εν λόγω συστατικό δεν αναγραφόταν στην ετικέτα του προϊόντος το δείγμα κρίθηκε μη κανονικό – μη ασφαλές με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή του στην αγορά.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Μη κανονικά – μη ασφαλή τρόφιμα.
16. Πρόστιμο € 5.000 στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής με την επωνυμία FRESH ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στη Μάτσα 15 στην Κηφισιά, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Βρέθηκε δείγμα μαύρης σοκολάτας το οποίο εξετάστηκε ως προς την παρουσία γάλακτος (προσδιορισμός καζεΐνης) και βρέθηκε θετικό. Επειδή το εν λόγω συστατικό δεν αναγραφόταν στην ετικέτα του προϊόντος το δείγμα κρίθηκε μη κανονικό – μη ασφαλές με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή του στην αγορά.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Μη κανονικά – μη ασφαλή τρόφιμα.
17. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση εισαγωγών – ταχυδρομικής λιανικής και χονδρικής πώλησης ειδών κουζίνας και σπιτιού με την επωνυμία VEFA'S HOUSE A. ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ – Ι. ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην Κρέσνας 1 στη Λυκόβρυση, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Βρέθηκε δείγμα ανοδιωμένου ταψιού αλουμινίου το οποίο κρίθηκε μη κανονικό ως προς την επισήμανση γιατί δεν αναγράφονταν στα Ελληνικά οι απαραίτητες για το συγκεκριμένο υλικό οδηγίες χρήσης δηλαδή ότι "απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για τρόφιμα ισχυρώς όξινα ή τρόφιμα που συντηρούνται με ξύδι, άλμη ή άλας".
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
18. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση εμπορίας υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΟΥΣΣΑΣ Ε.Ε. που εδρεύει στη Λεωφ. Πετρουπόλεως 89 στην Πετρούπολη, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Στην επιχείρηση βρέθηκαν 4 ταψιά με επικάλυψη ανοδιωμένου αλουμινίου με την επωνυμία Wilton τα οποία δεσμεύθηκαν επειδή δεν έφεραν επισήμανση με τους ειδικούς όρους χρήσης στα Ελληνικά. Η μόνη επισήμανση που έφεραν ήταν στα Αγγλικά και στα Γαλλικά η οποία όμως ήταν ελλιπής. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι δεν αναφερόταν ότι δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με όξινα τρόφιμα ή όξινες ουσίες καθαρισμού.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
19. Πρόστιμο € 1.500 στο καφεκοπτείο – ζαχαρώδη προϊόντα – εμφιαλωμένα ποτά με την επωνυμία ΙΩΑΝ. & ΣΩΤ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ – ΠΟΤΩΝ – ΚΑΦΕ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ που εδρεύει στην Τριπόλεως 1 στη Δάφνη, διότι κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι :
- Ο χώρος στο πατάρι απαιτούσε σχολαστικότερο καθαρισμό.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της νομοθεσίας σε σχέση με τις μη ορθές πρακτικές υγιεινής.
20. Πρόστιμο € 3.000 στην υπεραγορά τροφίμων με την επωνυμία ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Ιερά Οδό 240 στο Αιγάλεω, διότι κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι :
- Γινόταν διασταύρωση των έτοιμων προς κατανάλωση τελικών προϊόντων με νωπά κρέατα, με κίνδυνο επιμόλυνσης.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της νομοθεσίας σε σχέση με τις μη ορθές πρακτικές υγιεινής.
21. Πρόστιμο € 2.000 στον πάγκο πώλησης νωπών ιχθύων σε λαϊκή αγορά με την επωνυμία ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ που εδρεύει στη Λαϊκή Αγορά Βύρωνα, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Δεν διέθετε άδεια λειτουργίας.
- Δεν διέθετε βιβλιάριο υγείας.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Έλλειψη άδειας λειτουργίας.
- Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας του προσωπικού.
22. Πρόστιμο € 1.500 στο αρτοποιείο – ζαχαροπλαστείο με την επωνυμία ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ "ΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ" που εδρεύει στη Δυρραχίου 36 στην Αθήνα, διότι κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι :
- Ο θερμοθάλαμος στον οποίο διατηρούνταν ψημένα σφολιατοειδή λειτουργούσε σε θερμοκρασία χαμηλότερη από την προβλεπόμενη στην κείμενη νομοθεσία.
- Στο διαμέρισμα πώλησης τα αρτοσκευάσματα ήταν ακάλυπτα.
- Τα ρούχα και τα υποδήματα του προσωπικού αποθηκεύονταν στο χώρο πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.
- Στο χώρο πλύσης σκευών τα καθαρά σκεύη βρίσκονταν ακάλυπτα πάνω στη λάντζα.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Μη ορθές πρακτικές υγιεινής.
23. Πρόστιμο € 4.000 στο κρεοπωλείο με την επωνυμία ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που εδρεύει στην Τιτάνων 4 στο Ελληνικό, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Στον καταψύκτη εντοπίστηκαν εντόσθια τα οποία αγοράσθηκαν ως νωπά και καταψύχθηκαν από την επιχείρηση χωρίς αυτή να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια, δεν έφεραν στοιχεία επισήμανσης και κατασχέθηκαν.
- Στο ψυγείο προθήκη τα προϊόντα δεν έφεραν στοιχεία επισήμανσης. Μετά από έλεγχο των τιμολογίων διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση είχε προμηθευτεί τόσο εγχώρια όσο και προϊόντα εισαγωγής. Η απουσία επισήμανσης δεν επέτρεπε τη διάκρισή τους από τους καταναλωτές.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Μη κανονικά – μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
- Απουσία ενδεικτικών πινακίδων πώλησης.
24. Πρόστιμο € 8.000 στην υπεραγορά τροφίμων με την επωνυμία CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο "ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ" που εδρεύει στην Κανάρη 9 στην Αθήνα, διότι κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα τροφίμων που εκμεταλλεύεται η εν λόγω εταιρεία στη Μπουμπουλίνας 53 στη Δάφνη διαπιστώθηκε ότι :
- Η αποθήκη στεγαζόταν σε χώρο φτιαγμένο από ελενίτ ο οποίος δεν προβλεπόταν από το εγκεκριμένο από την υγειονομική υπηρεσία σχεδιάγραμμα και δεν πληρούσε τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Σοβαρή απόκλιση των όρων αδειοδότησης.
25. Πρόστιμο € 4.000 στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής μετά πρατηρίου πωλήσεως με την επωνυμία ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ που εδρεύει στη Λεωφ. Μαραθώνος 104 στην Παλλήνη, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Στα ψυγεία του εργαστηρίου του καταστήματος βρέθηκαν τρόφιμα στα οποία είχε παρέλθει η ημερομηνία λήξης.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Μη ασφαλή τρόφιμα – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
26. Πρόστιμο € 6.000 στο εστιατόριο με την επωνυμία ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. ΕΠ. BELLEVUE A.E. "Ο Λεωνίδας" που εδρεύει στο τέρμα της Λεωφ. Τατοϊου, Πλατεία Βαρυμπόμπης 3 στις Αχαρνές, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Σε παράπλευρο χώρο του παρασκευαστηρίου του καταστήματος βρέθηκαν εντός κατάψυξης :
Καπνιστός σολομός Νορβηγίας στον οποίο είχε παρέλθει ο χρόνος διατηρησιμότητας. Νωπά κρέατα εν καταψύξει, χωρίς υγειονομικές σημάνσεις, σε πλαστικές σακούλες, με εγκαύματα κατάψυξης, αφυδατωμένα και με επίπαγο, με αλλαγή χρώματος, κάποια τεμάχια χωρίς υγειονομικές επισημάνσεις. Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Ύπαρξη μη ασφαλών – ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση τροφίμων.
27. Πρόστιμο € 1.500 στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής με την επωνυμία ΚΟΤΡΩΝΗ ΑΝΝΑ που εδρεύει στην Παναγίας Γρηγορούσης 69 στο Ζεφύρι, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Δεν είχε γίνει εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
- Δεν υπήρχαν αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών σχετικά με τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές και τις ορθές πρακτικές υγιεινής, όπως πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης, αρχείο παρακολούθησης θερμοκρασιών ψυγείων και καταψύξεων, πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Ελλιπή τεκμηρίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού.
- Ελλιπή τεκμηρίωση διαδικασιών σχετικά με τις ορθές πρακτικές υγιεινής.
28. Πρόστιμο € 4.500 στο παντοπωλείο μικρής δυναμικότητας με την επωνυμία ΑΛΙΜΕΝΤΑ ΤΟΡ Α.Ε.Β.Ε. που εδρεύει στην Κουρμούλη 27 – 29Α στην Αθήνα, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Η επιχείρηση δεν είχε εκπαιδεύσει το προσωπικό σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής κατά το χειρισμό των τροφίμων και δεν υπήρχε σχετικό αρχείο τεκμηρίωσης.
- Δεν τεκμηριώθηκε το πρόγραμμα καθαριότητας – απολύμανσης.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Ελλιπή τεκμηρίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού.
- Ελλιπή τεκμηρίωση διαδικασιών σχετικά με τις ορθές πρακτικές υγιεινής.
29. Πρόστιμο € 6.000 στην υπεραγορά τροφίμων χωρίς αποθήκη με την επωνυμία ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε. που εδρεύει στη Λεωφ. Βουλιαγμένης 516 στο Άνω Καλαμάκι, διότι κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο υποκατάστημά της στη Λαρίσης 20 στην Αθήνα, διαπιστώθηκε ότι :
- Γινόταν υπερφόρτωση των ψυκτικών θαλάμων πώλησης γαλακτοκομικών προϊόντων με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο επαρκής αερισμός και η ικανοποιητική ψύξη τους.
- Στον αποθηκευτικό χώρο δεν υπήρχε απόλυτη τάξη και καθαριότητα. Η ύπαρξη περιττών αντικειμένων αποτελούσαν εστίες μόλυνσης. Τα ράφια των τροφίμων ήταν φθαρμένα και ξύλινα με συνέπεια να μην εξασφαλίζεται ο ικανοποιητικός καθαρισμός τους. Υπήρχε συναποθήκευση τροφίμων και άλλων προϊόντων. Πολλά συσκευασμένα τρόφιμα ήταν τοποθετημένα απευθείας στο δάπεδο.
- Το δάπεδο δεν ήταν κατασκευασμένο από υλικό σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία (αδιαπότιστο και λείο), έφερε φθορές και ήταν ακάθαρτο με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται ο ικανοποιητικός καθαρισμός του.
- Στον χώρο αυτό, κατά την ώρα της επιθεώρησης, εξαιτίας της έλλειψης καθαρισμού, της συγκέντρωσης σκουπιδιών και της ανεπάρκειας φυσικού ή μηχανικού αερισμού, υπήρχε έντονη δυσοσμία.
- Σημειώνεται ότι ο χώρος αποθήκευσης δεν συμπεριλαμβανόταν στην άδεια του καταστήματος.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Μη τήρηση των όρων αδειοδότησης.
- Μη ορθές πρακτικές υγιεινής.
30. Πρόστιμο € 7.000 στο παντοπωλείο – οπωροπωλείο – τυροκομικά – αλλαντικά με την επωνυμία ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ που εδρεύει στη Χρυσοστόμου Σμύρνης 43 στη Νίκαια, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Στους καταψύκτες και τα ψυγεία του καταστήματος βρέθηκαν διάφορα προϊόντα με υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας, προϊόντα χωρίς ημερομηνίες ελάχιστης διατηρησιμότητας, με σαφείς ενδείξεις απόψυξης και επανακατάψυξης, με σαφείς ενδείξεις εγκαυμάτων κατάψυξης, χωρίς υγειονομικές επισημάνσεις, τρόφιμα με εκτεταμένη ευρωτίαση, με εκτεταμένες αλλοιώσεις και δυσοσμία, νεκρά έντομα μέσα σε περιέκτες με τρόφιμα. Τα παραπάνω τρόφιμα χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή επιβλαβή για την υγεία, αναλόγως των αλλοιώσεων που έφεραν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν.
- Διαπιστώθηκε ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων, του εξοπλισμού και του εργαζόμενου. Οι χώροι του καταστήματος ήταν ακάθαρτοι, τα τυποποιημένα προϊόντα είχαν ρυπαρές συσκευασίες, η αποθήκευση των τροφίμων γινόταν με τρόπο που δημιουργούσε κινδύνους επιμόλυνσης, τα ψυγεία και τα εργαλεία ήταν ρυπαρά. Ο εργαζόμενος δεν φορούσε καθαρό και κατάλληλο ρουχισμό.
- Το βιβλιάριο υγείας του εργαζόμενου είχε λήξει.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και επιβλαβή για την υγεία τρόφιμα.
- Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων, του εξοπλισμού και του εργαζόμενου.
- Έλλειψη βιβλιαρίου υγείας του εργαζόμενου.
31. Πρόστιμο € 6.000 στην υπεραγορά τροφίμων με την επωνυμία ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στη Λεωφ. Βουλιαγμένης 140 & Μεσολογγίου 3 στη Δάφνη, διότι κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι :
- Ο θερμοθάλαμος των πουλερικών γειτνίαζε άμεσα με το ψυγείο των αλλαντικών.
- Η προετοιμασία των πουλερικών γινόταν στο ψυγείο, πάνω στα κιβώτια που τα περιείχαν.
- Το πάτωμα και οι τοίχοι της αποθήκης εμφάνιζαν εκτεταμένες φθορές που καθιστούσαν δύσκολο τον καθαρισμό της.
- Επικρατούσε πλήρη αταξία.
- Βρέθηκαν ακατάλληλα προϊόντα χωρίς την ανάλογη επισήμανση.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Μη ορθή παρασκευαστική πρακτική.
- Μη ορθές πρακτικές υγιεινής.
32. Πρόστιμο € 4.000 στο παντοπωλείο – οπωροπωλείο με την επωνυμία "ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ" ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που εδρεύει στη Λεωφ. Αυλακίου 128 στο Πόρτο Ράφτη, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Η επιχείρηση είχε στην κατοχή της προϊόντα με υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας τα οποία κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
33. Πρόστιμο € 4.000 στο κρεοπωλείο με την επωνυμία ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που εδρεύει στην Πελοποννήσου 10 στην Αγία Παρασκευή, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Στο ψυγείο καταψύξεως βρέθηκαν παραπροϊόντα αμνοεριφίων, εγχώρια, νωπά, σε κατάσταση καταψύξεως. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης είχε προβεί στην κατάψυξή τους χωρίς να κατέχει την απαιτούμενη άδεια και χωρίς να έχει τοποθετήσει τις προβλεπόμενες επισημάνσεις. Τα παραπάνω προϊόντα κρίθηκαν μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και κατασχέθηκαν.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
34. Πρόστιμο € 3.000 στο κρεοπωλείο μετά πρατηρίου με την επωνυμία ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ Ι. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ που εδρεύει στην Πρωτέως 32 & Αφροδιτης στο Παλαιό Φάληρο, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Στα ψυγεία συντηρήσεως και καταψύξεως βρέθηκαν κρέατα στα οποία παρατηρήθηκε λήξη του ορίου συντηρήσεως – διαθέσεως, παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος (παραδοσιακό κοκορέτσι) χωρίς την απαιτούμενη άδεια, κατάψυξη νωπών προϊόντων χωρίς την απαραίτητη άδεια και μη τοποθέτηση των προβλεπόμενων ενδείξεων στα τρόφιμα. Τα παραπάνω προϊόντα κρίθηκαν μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και κατασχέθηκαν.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
35. Πρόστιμο € 15.000 στο σνακ – μπαρ (ουζερί) με παρασκευαστήριο με τον διακριτικό τίτλο "ΑΝΔΡΕΑΣ" που ανήκει στον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΟΥΓΚΟΥΛΙΟ και εδρεύει στη Θεμιστοκλέους 18 στην Αθήνα, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Το κατάστημα είχε άδεια λειτουργίας καταστήματος "σνακ – μπαρ (ουζερί) με παρασκευαστήριο". Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο επιπλέον αιθουσών πελατών, ενός παρασκευαστηρίου και δύο αποθηκευτικών χώρων, πέραν των αναφερομένων στην άδεια.
- Στο ψυγείο καταψύξεως βρέθηκαν κατεψυγμένα αλιεύματα (χταπόδια, γαρίδες, καβούρια) για τα οποία δεν υπήρχε σχετική μνεία στον τιμοκατάλογο του καταστήματος.
- Σε ψυκτικό θάλαμο βρέθηκαν 3 βαρέλια με αμπελόφυλλα σε άλμη χωρίς ενδείξεις με ανάπτυξη ευρωτίασης (πράσινη μούχλα) και έντονη αλλοίωση της οσμής τα οποία κατασχέθηκαν.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Σοβαρή απόκλιση των όρων αδειοδότησης.
- Παραπλάνηση του καταναλωτή.
- Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και επιβλαβή για την υγεία τρόφιμα.
36. Πρόστιμο € 1.500 στο αρτοποιείο με την επωνυμία ΒΑΙΡΑΜΗΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ που εδρεύει στην Πάρου 11 στην Αγία Παρασκευή, διότι κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι :
- Δεν είχαν τοποθετηθεί πλέγματα προστασίας σε όλα τα ανοίγματα στο εργαστήριο.
- Δεν είχε δημιουργηθεί ιδιαίτερη αποθήκη αλεύρων και πρώτων υλών.
- Ο εξοπλισμός εξακολουθούσε να φέρει φθορές.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Μη ορθές πρακτικές υγιεινής.
37. Πρόστιμο € 5.000 στο εστιατόριο – οβελιστήριο με την επωνυμία "ΟΔΟΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ" ΜΟΥΡΚΟΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που εδρεύει στην Αισχύλου 14 – 16 στην Αθήνα, διότι κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι :
- Δεν είχε ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των φθορών στο δάπεδο του παρασκευαστηρίου.
- Ο ψυκτικός θάλαμος των κρεάτων παρουσίαζε ελλιπή συντήρηση.
- Η αρτοθήκη παρέμενε ξύλινη και ανοικτή.
- Δεν είχαν τοποθετηθεί θερμόμετρα σε όλους τους ψυκτικούς θαλάμους.
- Τα σκεύη παρασκευής και εστίασης παρέμεναν εκτεθειμένα.
- Στο χώρο του παρασκευαστηρίου – λάντζας δεν είχε γίνει κατάλληλη χωροταξική διευθέτηση σκευών, εξοπλισμού, τροφίμων και άλλων αντικειμένων.
- Οι κάδοι απορριμμάτων παρέμεναν ανοικτοί.
- Οι εργαζόμενοι δεν είχαν εκπαιδευτεί σε βασικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
- Η επιχείρηση δεν τηρούσε τα απαιτούμενα αρχεία τεκμηρίωσης των προαπαιτούμενων διαδικασιών και των φακέλων τεκμηρίωσης του συστήματος αυτοελέγχου βάσει των αρχών του HACCP.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Μη ορθές πρακτικές υγιεινής.
- Ελλιπή τεκμηρίωση σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης και τις διαδικασίες του συστήματος HACCP.
- Ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό της επιχείρησης.
38. Πρόστιμο € 60.000 στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. που εδρεύει στη Θέση Κύριλο – Μανδριά Μουζάκα στον Ασπρόπυργο και δραστηριοποιείται στην αποθήκευση – συσκευασία – εμπορία πρώτων υλών για βιομηχανίες χημικών – φαρμακευτικών – πλαστικών – τροφίμων (γλυκόζη, πρόσθετα τροφίμων), διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Η εταιρεία δεν επέδειξε στο κλιμάκιο ελέγχου σχετική άδεια για την ανωτέρω δραστηριότητα ούτε άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος η οποία θα της έδινε το δικαίωμα να αποθηκεύει τρόφιμα για οιοδήποτε χρονικό διάστημα.
- Η διαδικασία συσκευασίας της γλυκόζης γινόταν χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.
- Η εταιρεία δεν είχε ζητήσει ή λάβει, ως όφειλε, δήλωση συμμόρφωσης για τις παλετοδεξαμενές που διατηρούσε.
- Η εταιρεία δεν είχε λάβει βεβαίωση καθαρισμού των παλετοδεξαμενών ούτε είχε προβεί σε άλλες ενέργειες οι οποίες να διασφαλίζουν τον κατάλληλο και αποτελεσματικό καθαρισμό τους.
- Από τον έλεγχο της μελέτης του συστήματος αυτοελέγχου HACCP προέκυψε ότι δεν είχαν θεσπιστεί κρίσιμα όρια ελέγχου ούτε είχαν εντοπιστεί πιθανές πηγές κινδύνου κατά τη διεργασία συσκευασίας γλυκόζης και άλλων τροφίμων. Συνεπώς δεν υπήρχαν μέτρα πρόληψης, εξάλειψης ή μείωσης των εντοπιζόμενων πηγών κινδύνου.
- Η δήλωση συμμόρφωσης των υλικών και αντικειμένων που προορίζονταν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα δεν περιλαμβανόταν στα προαπαιτούμενα του συστήματος αυτοελέγχου HACCP.
- Δεν υπήρχαν διαδικασίες ελέγχου και καθαρισμού των περιεκτών που προορίζονταν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
- Η μελέτη HACCP κρίθηκε ανεπαρκώς τεκμηριωμένη και μη επαληθευμένη.
- Ορισμένες διαδικασίες που περιγράφονταν στο σύστημα αυτοελέγχου HACCP δεν εφαρμόζονταν.
- Δείγμα γλυκόζης, το οποίο εστάλη για εργαστηριακή (χημική) ανάλυση, κρίθηκε μη κανονικό – μη ασφαλές και απαγορεύτηκε η διάθεσή του στην κατανάλωση, λόγω της αλλοίωσης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του (παρουσία έντονης δυσάρεστης οσμής οργανικού διαλύτη) και της ισχυρής ένδειξης παρουσίας οργανικών χημικών ουσιών (αλκυλιωμένα παράγωγα του βενζολίου) ξένων προς τη φύση του τροφίμου.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Έλλειψη άδειας λειτουργίας.
- Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
- Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής εξοπλισμού και ανεπαρκή εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου.
- Μη κανονικά – μη ασφαλή τρόφιμα των οποίων απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση.
39. Πρόστιμο € 6.000 στην υπεραγορά τροφίμων με την επωνυμία ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στη Λεωφ. Κύπρου 185 στην Αργυρούπολη, διότι κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι :
- Οι θάλαμοι ψύξης και κατάψυξης παρουσίαζαν προβλήματα καθαριότητας.
- Στο χώρο της ξηρής αποθήκευσης υπήρχε ακαταστασία ενώ συσκευασμένα τρόφιμα βρίσκονταν δίπλα σε προϊόντα καθαρισμού και εντομοκτόνα.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Μη ορθές πρακτικές υγιεινής.
40. Πρόστιμο € 4.000 στην ταβέρνα με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – Β. ΧΑΡΗ Ο.Ε. "ΠΡΟΠΟΔΕΣ" που εδρεύει στη Λεωφ. Καρέα 79 στο Βύρωνα, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Στον καταψύκτη εντοπίστηκαν τεμάχια κρέατος τα οποία αγοράστηκαν ως νωπά και καταψύχθηκαν από την επιχείρηση χωρίς αυτή να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια, εμφάνιζαν αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους (εγκαύματα κατάψυξης), κρίθηκαν μη ασφαλή, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
41. Πρόστιμο € 6.000 στην υπεραγορά τροφίμων με την επωνυμία ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Κανάρη 9 στην Αθήνα, διότι κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι :
- Στο πάτωμα και στους τοίχους της αποθήκης παρέμεναν οι εκτεταμένες φθορές που καθιστούσαν δύσκολο τον καθαρισμό της.
- Επικρατούσε και αυτή τη φορά πλήρη αταξία.
- Η κατάσταση, με διάσπαρτα ακατάλληλα προϊόντα, χωρίς την ανάλογη επισήμανση, παρέμενε η ίδια.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Μη ορθές πρακτικές υγιεινής.
42. Πρόστιμο € 6.000 στο σούπερ μάρκετ με την επωνυμία ΠΕΝΤΕ Α.Ε. που εδρεύει στη Ζακύνθου 1 στην Άνω Γλυφάδα, διότι κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι :
- Παρέμενε η αταξία, η έλλειψη διαχωρισμού μεταξύ τροφίμων και άλλων προϊόντων και ο ανεπαρκής καθαρισμός των χώρων.
- Στον εξωτερικό ακατάλληλο και ιδιαίτερα ακάθαρτο χώρο, ο οποίος δεν έχει διαχωριστεί από τον χώρο της αποθήκης, συνεχιζόταν η διατήρηση τροφίμων προς επιστροφή, αναψυκτικών, υλικών συσκευασίας, τυροκομικών προϊόντων καθώς και μεγάλη συγκέντρωση άχρηστων αντικειμένων. Ο χώρος αυτός αποτελούσε ανθυγιεινή εστία και σημείο επιμόλυνσης του καταστήματος και ήταν ακατάλληλος για την αποθήκευση τροφίμων.
- Οι τοίχοι, οι οποίοι ήταν κατασκευασμένοι από ακατάλληλο υλικό που δεν μπορούσε να καθαριστεί, δεν είχαν επισκευαστεί.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Μη ορθές πρακτικές υγιεινής.
43. Πρόστιμο € 2.000 στην πιτσαρία – ιταλικό εστιατόριο με την επωνυμία ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. "ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ" που εδρεύει στην Ιάσωνος 3 – 5 στο Παλαιό Φάληρο, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Το βιβλιάριο υγείας του Λάμπρου Καράμπελα (παριστάμενος κατά τον έλεγχο και εργαζόμενος) είχε λήξει.
- Δεν επιδείχθηκε βιβλιάριο για τον δεύτερο εργαζόμενο.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας προσωπικού της επιχείρησης.
44. Πρόστιμο € 20.000 στην εταιρεία με την επωνυμία ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. "ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ" που εδρεύει στην Ιάσωνος 3 – 5 στο Παλαιό Φάληρο, διότι κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι :
- Δεν επιδείχθηκε βιβλιάριο υγείας για τον δεύτερο εργαζόμενο.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Έλλειψη βιβλιαρίου υγείας προσωπικού της επιχείρησης.
Η παράβαση τιμωρείται ως υποτροπή εφόσον βεβαιώθηκε επανειλημμένα σε δύο συνεχείς ελέγχους.
45. Πρόστιμο € 4.000 στη βιοτεχνική & εμπορική εταιρεία τροφίμων με την επωνυμία FROZYM Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην Αρδηττού 14 – 16 στην Αθήνα, διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους ψυκτικούς θαλάμους που νοικιάζει η επιχείρηση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΨΥΓΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. στη Θηβών και Θεσσαλονίκης 3 – 5 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, διαπιστώθηκε ότι :
- Εντοπίστηκαν ληγμένα προϊόντα εκτός του χώρου συγκέντρωσης των ακατάλληλων προϊόντων, σε διάφορους σωρούς μαζί με προϊόντα που βρίσκονταν εντός του προβλεπόμενου χρόνου ζωής. Τα προϊόντα αυτά κρίθηκαν μη ασφαλή, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
46. Πρόστιμο € 4.000 στο εστιατόριο με την επωνυμία PASTA E PIZZA DI VINCENZO Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη Γιαννιτσοπούλου 1 στη Γλυφάδα, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Στην αυλή του καταστήματος υπήρχε μικρή αποθήκη, η οποία δεν περιλαμβανόταν στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, όπου υπήρχαν σε λειτουργία δύο ψυκτικoi θάλαμοι με τρόφιμα.
- Στον υπόγειο χώρο του καταστήματος, που λειτουργούσε ως αποθήκη, γινόταν μέρος της προετοιμασίας των τροφίμων (πλύσιμο λαχανικών). Στον ίδιο χώρο υπήρχε πρόχειρη κατασκευή, όπου αποθηκεύονταν τρόφιμα, η οποία δεν περιλαμβανόταν στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Σοβαρές αποκλίσεις των όρων αδειοδότησης.
47. Πρόστιμο € 4.000 στο σούπερ μάρκετ με την επωνυμία ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στην Ευδόξου 24 στο Νέο Κόσμο, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Η είσοδος στην αποθήκη γινόταν από μπαλκόνι που είχε ως σκεπή πρόχειρη κατασκευή από ελενίτ η οποία έκλεινε κάθετα τον χώρο με οξειδωμένο μεταλλικό
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, 115 26 Αθήνα, Τηλ.: 210-6971500, Fax: 210 6971501
E-mail: info@efet.gr, Internet Site: www.efet.gr
25
πλέγμα με μεγάλα ανοίγματα και παλιά τοιχοποιία. Στον χώρο αυτό υπήρχε καταψύκτης με συσκευασμένα προϊόντα.
- Η αποθήκη εκτεινόταν στον υπόγειο χώρο του καταστήματος. Στον χώρο αυτό υπήρχαν ακάλυπτες ροές υδάτων.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Σοβαρή απόκλιση των ορών αδειοδότησης.
48. Πρόστιμο € 3.000 στην υπεραγορά τροφίμων με την επωνυμία ALDI ΕΛΛΑΣ SUPER MARKET ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Δείγμα σοκολάτας εξετάστηκε ως προς την παρουσία γάλακτος (προσδιορισμός καζεΐνης) και βρέθηκε θετικό. Επειδή το εν λόγω συστατικό δεν αναγραφόταν στην ετικέτα του προϊόντος το δείγμα κρίθηκε μη κανονικό – μη ασφαλές με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Μη κανονικά – μη ασφαλή τρόφιμα.
49. Πρόστιμο € 1.500 στο σουπερ μάρκετ με την επωνυμία ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.Ε. που εδρεύει στη Λεωφ. Ιωνίας 112 στον Άλιμο, διότι κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι :
- Το πάτωμα της αποθήκης συνέχιζε να παρουσιάζει έντονες φθορές.
- Στο θάλαμο κατάψυξης της αποθήκης διαπιστώθηκε η κάλυψη των τοιχωμάτων του με στρώμα πάγου μεγάλου πάχους.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Μη ορθή πρακτική υγιεινής.
50. Πρόστιμο € 4.000 στο ζαχαροπλαστείο – πρατήριο άρτου με την επωνυμία ΓΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Χαριλάου Τρικούπη 76 στην Αθήνα, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Στον ισόγειο χώρο του εργαστηρίου, ο οποίος χρησίμευε ως αποθήκη με ψυκτικούς θαλάμους και πάγκους όπου παρέμεναν ακάλυπτα προϊόντα προς απόψυξη, υπήρχε ένα μεγάλο άνοιγμα, όπου είχε πρόχειρα τοποθετηθεί επιφάνεια από νοβοπάν, το οποίο επέτρεπε την επικοινωνία του εργαστηρίου με ένα ιδιαίτερα ακάθαρτο εγκαταλελειμμένο χώρο.
- Στον υπόγειο χώρο του εργαστηρίου υπήρχαν ιδιαίτερα ακάθαρτα υλικά συσκευασίας τα οποία ήταν τοποθετημένα απευθείας στο δάπεδο αντί σε ράφια.
- Οι τοίχοι, το πάτωμα και η οροφή παρουσίαζαν φθορές.
- Η παρουσία νεκρών κατσαρίδων στο πάτωμα αποτελούσε αποδεικτικό στοιχείο ρύπανσης.
- Στην οροφή του υπογείου υπήρχε μία βρώμικη σχάρα, χωρίς προστατευτικό πλέγμα, η οποία επέτρεπε την επικοινωνία του εργαστηρίου με ένα ιδιαίτερα ακάθαρτο εγκαταλελειμμένο χώρο.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής χώρων.
- Ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποδομή της επιχείρησης.
51. Πρόστιμο € 8.000 στο εστιατόριο με την επωνυμία Ζ. Α. ΨΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟ ΖΑΦΕΙΡΙ" που εδρεύει στην Ηλίου 19 στο Καβούρι, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Στο παρασκευαστήριο το δάπεδο και οι τοίχοι έφεραν εκτεταμένες φθορές, η παρουσία νεκρών κατσαρίδων αποτελούσε αποδεικτικό στοιχείο ρύπανσης, οι σχάρες έψησης ήταν ιδιαίτερα φθαρμένες και οξειδωμένες, οι πάγκοι ήταν φθαρμένοι και ακάθαρτοι ενώ πάνω από τη λάντζα υπήρχε ένα άνοιγμα.
- Στην αποθήκη ο ένας τοίχος ήταν πλίνθινος με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η είσοδος εντόμων και τρωκτικών, το δάπεδο ήταν φθαρμένο και ακάθαρτο, υπήρχαν εστίες ανάπτυξης μούχλας ενώ βρέθηκε μία ιδιαίτερα βρώμικη παγομηχανή.
- Εντοπίστηκαν προϊόντα με υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας τα οποία είχαν αγοραστεί ως νωπά και καταψύχθηκαν χωρίς η επιχείρηση να διαθέτει την απαραίτητη άδεια. Τα παραπάνω προϊόντα κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν.
- Ο αποθηκευτικός χώρος δεν περιλαμβανόταν στην άδεια λειτουργίας.
Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν σε :
- Ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό και την υποδομή της επιχείρησης.
- Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
- Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής χώρων και εξοπλισμού.
- Σοβαρή απόκλιση των όρων αδειοδότησης.
52. Πρόστιμο € 2.000 στην υπεραγορά τροφίμων με την επωνυμία ΠΕΝΤΕ Α.Ε. "ΓΑΛΑΞΙΑΣ" που εδρεύει στη Βρεσθένης 88Α στο Νέο Κόσμο, διότι διαπιστώθηκε ότι :
- Βρέθηκαν δημητριακά με γεύση σοκολάτας με υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας τα οποία κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν.
Η παραπάνω παράβαση αφορά σε :
- Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τις επιχειρήσεις να τηρούν την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Παράλληλα, διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν συστηματικά και στο επόμενο διάστημα.
ΠΗΓΗ: www.efet.gr

Ημερίδα για την επίδραση της διατροφής στην ψυχική και σωματική υγεία

Η ημερίδα απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους επαγγελματίες υγείας. Tο Τμήμα Διατροφής του Κοργιαλένειου Μπενάκειου Νοσοκομε...